L-Evanġelju tal-Ħadd, 17 ta’ Diċembru 2017.

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 1, 6-8.19-28

Il-messaġġiera tal-fariżej kien ħsiebhom fuq l-awtorità u minn fejn kienet ġejja. Riedu jaraw l-awtoriżżazzjoni, il-permess, il-warrant ta’ Ġwanni. La jkollok il-warrant għandek l-awtorità; dak li tgħid jew dak li tagħmel jikseb qawwa daqskemm għandha qawwa l-awotorità li tagħtik il-permess li titkellem. L-Evanġelista ukoll jinteressah minn din l-awtorità li tagħti qawwa lil dak li Ġwanni qed jgħid u jagħmel.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ħadd, 17 ta’ Diċembru 2017.