Archive

Archive for December 17, 2017

X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 17 ta’ Diċembru 2017

December 17, 2017 Leave a comment

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika
maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija Read more…

Categories: Il-Leħen

L-Evanġelju tal-Ħadd, 17 ta’ Diċembru 2017.

December 17, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 1, 6-8.19-28

Il-messaġġiera tal-fariżej kien ħsiebhom fuq l-awtorità u minn fejn kienet ġejja. Riedu jaraw l-awtoriżżazzjoni, il-permess, il-warrant ta’ Ġwanni. La jkollok il-warrant għandek l-awtorità; dak li tgħid jew dak li tagħmel jikseb qawwa daqskemm għandha qawwa l-awotorità li tagħtik il-permess li titkellem. L-Evanġelista ukoll jinteressah minn din l-awtorità li tagħti qawwa lil dak li Ġwanni qed jgħid u jagħmel.
Read more…

Dmugħ li ma jintesiex!

December 17, 2017 Leave a comment

Aktar mal-Mulej qed itini l-grazzja nikber fis-snin, u nittama fil-grazzja tiegħu, (imma din hija xi ħaġa li mhux jien għandi nitħaddet fuqha iżda Hu li ħa jiġġudikani), aktar qed nintebaħ kemm il-ħajja hija ktieb sabiħ mimli tagħlim.
Read more…