X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 17 ta’ Diċembru 2017

Print Friendly, PDF & Email

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika
maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija

 • L-Arċisqof fi żmien il-Milied u l-bidu tas-sena l-ġdida
 • Ersqu lejn il-qrar
 • Is-SAS jappella lill-benefatturi
 • Fil-ġranet tal-Avvent nieħdu ħsieb il-qalb tagħna
 • 135 persuna jiggradwaw mill-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali
 • Mhux il-Knisja hi għas-saċerdot imma huma għaliha
 • L-ispirtu tal-Milied fil-Mużew ‘Il-Ħaġar’
 • Il-Papa jħeġġeġ lill-mexxejja dinjija biex jirrispettaw il-pożizzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti
 • Il-President Trump jikkawża furur fil-Palestina
 • Il-Bermuda tabolixxi ż-żwieġ ta’ persuni tal-istess sess
 • X’ġara minn Medjugorje?
 • Il-Parlament Ewropew jilqa’ l-ewwel Smigħ Pubbliku dwar il-Kristjani ppersegwitati
 • Il-konfessuri ma jagħmlux ħoss
  Jagħmlu l-mirakli
 • Għajnuna lil min hu fil-bżonn
 • Ir-rotta
 • Mara sabiħa li tisraq il-qlub
 • Solvut?
 • Il-kultura tal-mewt fis-soċjetà
 • L-imħabba hi l-milja tal-ġustizzja
 • Il-profil ta’ Sr Chiara Letitia
 • Ktieb ġdid dwar l-Arċisqof Mikiel Gonzi
 • Il-Premju Dun Mikiel Azzopardi
 • Koperazzjoni u sapport
 • L-Insara xhieda ta’ Kristu waqt il-martirju
 • Il-ġenji jeħtieġu l-profeti wkoll

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: