Home > Il-Papa Franġisku minn Dar Santa Marta > Ġużeppi hu eżempju tal-bniedem li ma jrid xejn għalih

Ġużeppi hu eżempju tal-bniedem li ma jrid xejn għalih


It-Tnejn 18 ta’ Diċembru. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Il-Papa Franġisku fakkar li Ġużeppi ħa fuq spallejh paternità li ma kinitx tiegħu imma kienet ġejja mill-Missier, u rabba lit-tfajjel Ġesù sakemm dan wasal għall-maturità.

Fil-problemi, fid-dwejjaq, fid-dlam, nitgħallmu minn Ġeżeppi li jaf kif jimxi fid-dlam, jaf jisma’ leħen Alla, jaf jibqa’ miexi fis-silenzju. Hekk qal il-Papa Franġisku hu u jikkummenta l-Vanġelu tal-lum meħud minn San Mattew.

Il-Papa fakkar fil-fixla ta’ Ġużeppi meta f’Marija bdew jidhru s-sinjali tal-maternità hekk kif reġgħet lura mid-dar ta’ Eliżabetta. Ġużeppi, osserva l-Papa, imtela’ bid-dubji, bin-niket, bit-tbatija, filwaqt li madwaru beda t-tqassis.

Hu ma fehemx imma kien jaf li Marija kienet bniedma ta’ Alla, u għalhekk qatagħha li jibgħatha bil-moħbi, li ma jakkużahiex pubblikament. Dan ħasbu sakemm f’ħajtu daħal il-Mulej li permezz ta’ anġlu nebbħu li t-tarbija kienet imnissla mill-Ispirtu s-Santu. U hekk Ġużeppi emmen u obda.

Ġewwa fih Ġużeppi kellu taqbida u f’dik it-taqbida leħen Alla qallu: Qum! Kemm-il darba ttenni ruħha dil-kelma fil-bidu ta’ xi missjoni fil-Bibbja, osserva Franġisku. Qum, u ħu lil Marija f’darek. Erfa’ kollox fuq spallejk u ibqa’ miexi.

Ġużeppi ma marx jieħu parir mingħand il-ħbieb, jew mingħand xi psikjatra, jew mingħand xi saħħar biex jinterpretalu l-ħolma. Xejn minn dan. Emmen. Ħa s-sitwazzjoni f’idejh u baqa’ miexi.

Imma x’sitwazzjoni kienet? X’kien l-inkargu li kellu jieħu? Żewġ affarijiet: il-paternità u l-misteru. Hu ħa f’idejh paternità li ma kinitx tiegħu, kienet ġejja mill-Missier imma qeda dmiru mhux biss billi ħa ħsieb Marija u lil Binha imma wkoll billi rawwem lil Ġesù sa ma dan wasal għall-maturità ta’ raġel. U dan għamlu fis-silenzju, bla ma lissen kelma. Ubbidjenza siekta.

Ġużeppi hu l-bniedem li ħa f’idejh il-misteru, kif hemm fl-ewwel qari. Huwa l-misteru li jreġġa’ l-poplu lura lejn Alla; il-misteru tal-ħolqien mill-ġdid li, kif tgħid il-liturġija, huwa isbaħ mill-Ħolqien tal-bidu.

Ġużeppi jieħu f’idejh dal-misteru, u bis-skiet tiegħu, bil-ħidma sa minn mindu sejjaħlu Alla, ħa fuq spallejh il-paternità u l-misteru. Jingħad li hu kien id-dell tal-Missier, id-dell ta’ Alla l-Missier.

U jekk Ġesù bħala bniedem tgħallem jgħid “papà”, “missier” lil Missieru li kien jafu bħala Alla, dan tgħallmu mix-xhieda ta’ Ġużeppi, il-bniedem li ħares, il-bniedem li kabbar, il-bniedem li baqa’ għaddej imexxi ‘l quddiem il-paternità u l-misteru mingħajr ma jieħu xejn għalih.

Dan hu l-kbir Ġużeppi, temm il-Papa, li Alla kellu bżonnu biex iseħħ il-misteru li l-poplu jerġa’ jitmexxa lejn il-Ħolqien il-ġdid.

Ħajr lill-kamra tal-aħbarijiet ta’ Radju Marija.

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: