L-Evanġelju tat-Tlieta, 19 ta’ Diċembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 1, 5-25

Luqa jibda billi jagħtina l-isfond. L-ewwel u qabel kollox storiku. Iż-żmien huwa l-kuntest. Dak li se jirrakkonta mhux ħolma jew stħajjila iżda fatt li ġara fiż-żmien, żmien li fih is-sultan kien Erodi l-kbir bl-ikbar saltna għax warajh inqasmet bejn l-erba’ wliedu. Kien iż-żmien li fih inbena t-tempju ta’ Ġerusalemm mill-ġdid biex jibqa’ jfakkar il-qawwa tas-sultaniktar milli biex ikun id-dar fejn Alla jgħammar.
Continue reading L-Evanġelju tat-Tlieta, 19 ta’ Diċembru 2017