Rit tal-bidu

5. Katekeżi dwar il-Quddiesa mill-Papa Franġisku. 20 ta’ Diċembru 2017.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum nixtieq nidħol fil-qalba taċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika. Il-Quddiesa hi magħmula minn żewġ partijiet, li huma l-Liturġija tal-Kelma u l-Liturġija tal-Ewkaristija, li huma hekk marbuta ma’ xulxin li jsawru att wieħed tal-kult (ara Sacrosanctum concilium, 56; Ordni ġenerali tal-Missal Ruman, 28).

Continue reading Rit tal-bidu

L-Evanġelju tal-Erbgħa, 20 ta’ Diċembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 1, 26-38

Koppja oħra. Żjara oħra. Aħbar tajba oħra. Tnejn fuq xulxin. Waħda bejn wieħed u ieħor xi sitta seba’ xhur wara l-oħra. Kienet tassew sena ta’ grazzja. Alla jinfexx fit-twettiq tal-pjan ta’ mħabba tiegħu għall-bnedmin billi jidħol fl-istorja tagħhom u jibda bil-mod il-mod iwassal għall-milja tal-pjan tiegħu li jagħti tassew kollox lill-bnedmin. Alla tana lil ibnu stess, kif ma jagħtiniex kollox miegħu!
Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa, 20 ta’ Diċembru 2017