Archive

Archive for December 20, 2017

Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent. Sena B

December 20, 2017 Leave a comment

Powerpoint tar-Raba’ Ħadd tal-Avvent, Sena B. Il-Qari tal-Quddiesa tal-Ħadd, għat-tfal, studenti u familji. Iftaħ il-powerpoint minn din il-link … Ir-4 Hadd tal-Avvent Sena B

Categories: PP tal-Ħadd

L-Evanġelju tal-Erbgħa, 20 ta’ Diċembru 2017

December 20, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 1, 26-38

Koppja oħra. Żjara oħra. Aħbar tajba oħra. Tnejn fuq xulxin. Waħda bejn wieħed u ieħor xi sitta seba’ xhur wara l-oħra. Kienet tassew sena ta’ grazzja. Alla jinfexx fit-twettiq tal-pjan ta’ mħabba tiegħu għall-bnedmin billi jidħol fl-istorja tagħhom u jibda bil-mod il-mod iwassal għall-milja tal-pjan tiegħu li jagħti tassew kollox lill-bnedmin. Alla tana lil ibnu stess, kif ma jagħtiniex kollox miegħu!
Read more…