In-Nisrani għandu jkollu wiċċu dejjem daħqan u qatt wiċċ ta’ funeral

Il-Ħamis 21 ta’ Diċembru. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

L-omelija li għamel il-Papa Franġisku dalgħodu, fil-kappella tad-Dar Santa Marta, kienet dwar il-ferħ tan-Nisrani li jitnissel meta nħossu dnubietna maħfura u mill-qrubija tagħna mal-Mulej.

Continue reading In-Nisrani għandu jkollu wiċċu dejjem daħqan u qatt wiċċ ta’ funeral

L-Evanġelju tal-Ħamis, 21 ta’ Diċembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 1, 39-45

San Luqa ma jagħtiniex indikazzjonijiet ċar dwar fejn marret Marija lejn l-għoljiet, ir-raħal fejn kien joqgħod Żakkarija ma’ martu Eliżabetta fis-sitt xahar tat-tqala tagħha. Continue reading L-Evanġelju tal-Ħamis, 21 ta’ Diċembru 2017