Archive

Archive for December 21, 2017

In-Nisrani għandu jkollu wiċċu dejjem daħqan u qatt wiċċ ta’ funeral

December 21, 2017 Leave a comment

Il-Ħamis 21 ta’ Diċembru. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

L-omelija li għamel il-Papa Franġisku dalgħodu, fil-kappella tad-Dar Santa Marta, kienet dwar il-ferħ tan-Nisrani li jitnissel meta nħossu dnubietna maħfura u mill-qrubija tagħna mal-Mulej.

Read more…

A gift for Christmas you can give

December 21, 2017 Leave a comment

Once Pope Francis said: “God never gives someone a gift they are not capable of receiving. If he gives us the gift of Christmas, it is because we all have the ability to understand and receive it”.
Read more…

L-Evanġelju tal-Ħamis, 21 ta’ Diċembru 2017

December 21, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 1, 39-45

San Luqa ma jagħtiniex indikazzjonijiet ċar dwar fejn marret Marija lejn l-għoljiet, ir-raħal fejn kien joqgħod Żakkarija ma’ martu Eliżabetta fis-sitt xahar tat-tqala tagħha. Read more…