Archive

Archive for December 22, 2017

Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent Sena B

December 22, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 24 ta’ Diċembru 2017: Is-Suddjaknu Dennis Mifsud b’riflessjoni dwar il-qari tal-Quddiesa tar-Raba’ Ħadd tal-Avvent, Sena B. Dan huwa r-Raba’ Ħadd tas-Sena Liturġika li bih il-Knisja ttemm Żmien l-Avvent.

Fin-Niġerja l-istess bħal ma ġara f’Fatima 100 sena ilu?

December 22, 2017 Leave a comment

Il-Ħamis. 21 ta’ Diċembru 2017: Kattoliċi Nigerjani qed isostnu li fit-13 ta’ Ottubru li għadda fil-belt Nigerjana ta’ Benin reġa’ deher il-fenominu tax-xemx li kien seħħ ġewwa Fatima eżattament 100 sena qabel.  Read more…

Categories: Aħbarijiet

Adorazzjoni Ewkaristika matul Jannar 2018

December 22, 2017 Leave a comment

Matul ix-xahar ta’ Jannar 2018 se jsiru numru ta’ laqgħat ta’ Adorazzjoni Ewkaristika f’diversi lokalitajiet f’Malta u Għawdex.  Il-laqgħat ikunu mmexxija mis-Superjur Joe Fenech. Tista’ tara l-programm kollu minn hawn taħt…
Read more…

Categories: Avviżi

X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 24 ta’ Diċembru 2017

December 22, 2017 Leave a comment

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija … Read more…

Categories: Leħen is-Sewwa

Adorazzjoni Ewkaristika

December 22, 2017 Leave a comment

Il-Komunità Anawim ser imexxu Adorazzjoni Ewkaristika bit-tema, “Naduraw lil Ġesù Konċeput f’Ġuf Marija”.  L-Adorazzjoni ser issir il-Ħamis, 28 ta’ Diċembru 2017 fis-6.20pm fil-Parroċċa tal-Katidral, Victoria, Għawdex.  Kullħadd huwa mistieden specjalment dawk li qed jistennew tarbija.  Ara poster … Read more…

Categories: Avviżi

L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 22 ta’ Diċembru 2017

December 22, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 1, 46-55

Żgur li Marija ma qagħdetx bilqiegħda tikteb dan l-ewwel kantiku fl-Evanġelju ta’ San Luqa li sa mis-sitt seklu permezz ta’ Ċesarju ta’ Arles sab ruħu fost l-innijet liturġiċi tal-Knisja. Read more…

X’nagħmel biex inkun sabiħ u sabiħa?

December 22, 2017 Leave a comment

Għandi ħolma f’ħajti. U, għax tgħid, meta immur nittawwal naqra mill-mera, mhux l-ewwel darba li nieħu l-qatgħa ta’ ħajti!

Read more…