Archive

Archive for December 23, 2017

Irid ikollna r-rieda li nilqgħu lil Ġesù f’qalbna – L-Arċisqof

December 23, 2017 Leave a comment

Is-Sibt, 23 ta’ Diċembru 2017: Il-messaġġ tal-Arċisqof waqt ‘Milied Flimkien’. Read more…

Milied b’differenza

December 23, 2017 Leave a comment

Patri Mario Attard OFM Cap

Wara ħafna preparamenti l-festa tal-Milied, fl-aħħar, waslet! Fil-fatt jonqos biss jumejn oħra biex niċċelebraw “il-festa tal-festi”, kif kien iħobb isejħilha Missierna San Franġisk.

Read more…

Il-Messaġġ tal-Milied għadu validu?

December 23, 2017 13 comments

 

Illum, fi tmiem l-2017, meta għaddew kważi 2000 sena mill-ġrajja oriġinali, meta l-bniedem qiegħed fiċ-centru tad-dinja l-alla falz tal-flus u l-kummerċ, il-messaġġ tal-Milied għadu validu? Għadu jagħmel sens. Il-filmat qasir ta’ hawn fuq bħal donnu qed iwieġeb, “iva”. Imma inti x’taħseb? Iktibilna l-opinjoni tiegħek billi tħalli kumment hawn taħt.
Nirringrazzjawk u nawgurawlek Milied Qaddis.

 

Categories: Opinjoni

L-Evanġelju tas-Sibt, 23 ta’ Diċembru 2017

December 23, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 1, 57-66

Għalkemm il-bidu ta’ din it-tqala seħħ b’ġrajjiet straordinarji, it-tqala fiha nnifisha tkompliet ntemmet bit-twelid bl-iktar mod ordinarju.

It-tifel twieled u ommu nħelset. It-twelid minn din il-mara li ma setax ikollha tfal qanqal għaġeb u fih raw l-id ta’ Alla taħdem bi ħniena magħha. Ingħaqdu flimkien u ferħu flimkien. Il-ferħ, jiġġarrab fl-aqwa tiegħu meta jingħax flimkien, jirdoppja jikber; donnu m’hemmx ferħ jekk ma jkun esperjenza ta’ bosta flimkien; meta l-ferħ ikun ta’ ħafna flimkien jilħaq l-aqwa tiegħu.
Read more…

Żiffa ħelwa Franġiskana

December 23, 2017 2 comments

Kien jum mimli xita. Beraq. Sajjetti. Sewwasew eżatt kif spiċċajt ix-xogħol ta’ billejl ippruvajt nistrieħ ftit. Aktar ma ppruvajt nagħlaq għajn m’għajn aktar kien għal xejn. L-għejja lanqas tħallik tistrieħ.

Read more…