Il-Messaġġ tal-Milied għadu validu?

 

Illum, fi tmiem l-2017, meta għaddew kważi 2000 sena mill-ġrajja oriġinali, meta l-bniedem qiegħed fiċ-centru tad-dinja l-alla falz tal-flus u l-kummerċ, il-messaġġ tal-Milied għadu validu? Għadu jagħmel sens. Il-filmat qasir ta’ hawn fuq bħal donnu qed iwieġeb, “iva”. Imma inti x’taħseb? Iktibilna l-opinjoni tiegħek billi tħalli kumment hawn taħt.
Nirringrazzjawk u nawgurawlek Milied Qaddis.

 

L-Evanġelju tas-Sibt, 23 ta’ Diċembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 1, 57-66

Għalkemm il-bidu ta’ din it-tqala seħħ b’ġrajjiet straordinarji, it-tqala fiha nnifisha tkompliet ntemmet bit-twelid bl-iktar mod ordinarju.

It-tifel twieled u ommu nħelset. It-twelid minn din il-mara li ma setax ikollha tfal qanqal għaġeb u fih raw l-id ta’ Alla taħdem bi ħniena magħha. Ingħaqdu flimkien u ferħu flimkien. Il-ferħ, jiġġarrab fl-aqwa tiegħu meta jingħax flimkien, jirdoppja jikber; donnu m’hemmx ferħ jekk ma jkun esperjenza ta’ bosta flimkien; meta l-ferħ ikun ta’ ħafna flimkien jilħaq l-aqwa tiegħu.
Continue reading L-Evanġelju tas-Sibt, 23 ta’ Diċembru 2017