Archive

Archive for December 24, 2017

Il-Messaġġ tal-Milied mill-Arċisqof Charles J. Scicluna

December 24, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 24 ta’ Diċembru 2017: Huwa ta’ ferħ kbir għalija li f’dan il-lejl qaddis insellem lilkom, għeżież ħuti Maltin u Għawdxin. F’dan il-lejl il-Mulej jistedinna nersqu lejh. L-isem tiegħu, Ġesù, ifisser li Alla jixtieq ħafna jsalvana. Isem ieħor tiegħu, Għimmanu-El, ifisser li għandu għatx li jkun magħna, Alla magħna.
Read more…

L-aħħar tentufiet qabel il-Milied

December 24, 2017 Leave a comment

Ninsabu fl-aħħar tal-aħħar qabel iċ-ċelebrazzjoni tal-festa tal-Milied. Qabel il-Festa tal-Festi. Kif kien iħobb isejjaħ il-Milied Missierna San Franġisk t’Assisi. Read more…

Il-messaġġ tal-Milied lill-emigranti mill-Arċisqof Charles J. Scicluna

December 24, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 24 ta’ Diċembru 2017: Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna – Fil-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina. Read more…

Ma nistgħux niftħu qalbna għal Alla mingħajr ma niftħu qalbna għal xulxin

December 24, 2017 Leave a comment

Il‑Ħadd, 24 ta’ Diċembru: fil‑11:00 p.m., Monsinjur Arċisqof mexxa t‑talba tal‑Liturġija tas‑Sigħat fil‑Quddiesa ta’ Nofsillejl fis‑Solennità tat‑Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu, fil‑Katidral tal‑Imdina. Read more…

Tarbija Mfisqija fil-faxex

December 24, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd 24 ta’ Diċembru 2017. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech,
fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu. Quddiesa ta’ Nofsillejl, Katidral tal-Assunta, il-Belt Victoria.

Read more…

Il-Lejl tal-Milied fil-Katidral tal-Imdina

December 24, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 24 ta’ Diċembru 2017: Is-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu ser tkun ċelebrata llejla fil-Katridral tal-Imdina b’Velja ta’ Kant tal-Milied u Priedka tat-Tifel u wara b’Quddiesa Stazzjonali ta’ Nofsillejl preseduta mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Jekk ma tkunx tista’ tkun preżenti hemmhekk jew f’xi Knisja oħra, allura tista ssegwi din iċ-ċelebrazzjoni live minn din il-paġna tal-Laikos … http://www.laikos.org/VOD2_LSTR.htm

Hawn taħt issib ukoll il-librett taċ-ċelebrazzjoni biex tkun tista’ ssegwi aħjar …
Librett għall-Lejl tal-Milied fil-Katidral tal-Imdina

Categories: Avviżi, Aħbarijiet

L-Evanġelju tal-Ħadd, 24 ta’ Diċembru 2017. Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent.

December 24, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 1, 26-38

Din is-sena tlitt darbiet. L-ewwel darba fis-solennità tat-Tnissil bla tebgħa tal-Verġni Marija, it-tieni darba, nhar il-Ħamis li għadda fit-tielet ġimgħa tal-Avvent u llum. Tgħid min fassal it-testi li jinqraw, ma sabx minn fejn jagħżel! Jiena ngħid li ma setax għażel aħjar.
Read more…