Il-Messaġġ tal-Milied mill-Arċisqof Charles J. Scicluna

Il-Ħadd, 24 ta’ Diċembru 2017: Huwa ta’ ferħ kbir għalija li f’dan il-lejl qaddis insellem lilkom, għeżież ħuti Maltin u Għawdxin. F’dan il-lejl il-Mulej jistedinna nersqu lejh. L-isem tiegħu, Ġesù, ifisser li Alla jixtieq ħafna jsalvana. Isem ieħor tiegħu, Għimmanu-El, ifisser li għandu għatx li jkun magħna, Alla magħna.
Continue reading Il-Messaġġ tal-Milied mill-Arċisqof Charles J. Scicluna

Ma nistgħux niftħu qalbna għal Alla mingħajr ma niftħu qalbna għal xulxin

Il‑Ħadd, 24 ta’ Diċembru: fil‑11:00 p.m., Monsinjur Arċisqof mexxa t‑talba tal‑Liturġija tas‑Sigħat fil‑Quddiesa ta’ Nofsillejl fis‑Solennità tat‑Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu, fil‑Katidral tal‑Imdina. Continue reading Ma nistgħux niftħu qalbna għal Alla mingħajr ma niftħu qalbna għal xulxin

Il-Lejl tal-Milied fil-Katidral tal-Imdina

Il-Ħadd, 24 ta’ Diċembru 2017: Is-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu ser tkun ċelebrata llejla fil-Katridral tal-Imdina b’Velja ta’ Kant tal-Milied u Priedka tat-Tifel u wara b’Quddiesa Stazzjonali ta’ Nofsillejl preseduta mill-Arċisqof Charles J. Scicluna. Jekk ma tkunx tista’ tkun preżenti hemmhekk jew f’xi Knisja oħra, allura tista ssegwi din iċ-ċelebrazzjoni live minn din il-paġna tal-Laikos … http://www.laikos.org/VOD2_LSTR.htm

Hawn taħt issib ukoll il-librett taċ-ċelebrazzjoni biex tkun tista’ ssegwi aħjar …
Librett għall-Lejl tal-Milied fil-Katidral tal-Imdina

L-Evanġelju tal-Ħadd, 24 ta’ Diċembru 2017. Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent.

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 1, 26-38

Din is-sena tlitt darbiet. L-ewwel darba fis-solennità tat-Tnissil bla tebgħa tal-Verġni Marija, it-tieni darba, nhar il-Ħamis li għadda fit-tielet ġimgħa tal-Avvent u llum. Tgħid min fassal it-testi li jinqraw, ma sabx minn fejn jagħżel! Jiena ngħid li ma setax għażel aħjar.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ħadd, 24 ta’ Diċembru 2017. Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent.