L-Erba’ Evanġelji li l-Liturġija tippreżentalna fil-Milied

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php

L-Erba’ Evanġelji li l-Liturġija tippreżentalna fl-erbgħa u għoxrin siegħa tal-Jum Solenni li fih niċċelebraw i-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu juruna itinerarju, miexja li seħħet matul is-snin iżda tiġri wkoll fil-ħajja ta’ kull wieħed u waħda minna.
Continue reading L-Erba’ Evanġelji li l-Liturġija tippreżentalna fil-Milied