Archive

Archive for December 25, 2017

Illum il-ġnus kollha raw is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna

December 25, 2017 Leave a comment

It‑Tnejn, 25 ta’ Diċembru 2017: fl‑10:30 a.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa Pontifikali fis‑Solennità tat‑Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. Read more…

Christmas: God’s greatest fraternal act

December 25, 2017 Leave a comment

Today’s vespers make us enter into the mystery of Christmas. Our Seraphic Father, Saint Francis of Assisi, used to call Christmas the “Feast of Feasts”.

Read more…

Alla jagħtina wiċċ

December 25, 2017 Leave a comment

It-Tnejn 25 ta’ Diċembru 2017. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech,
fis-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu. Bażilika San Ġorġ, il-Belt Victoria.

Read more…

L-Erba’ Evanġelji li l-Liturġija tippreżentalna fil-Milied

December 25, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php

L-Erba’ Evanġelji li l-Liturġija tippreżentalna fl-erbgħa u għoxrin siegħa tal-Jum Solenni li fih niċċelebraw i-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu juruna itinerarju, miexja li seħħet matul is-snin iżda tiġri wkoll fil-ħajja ta’ kull wieħed u waħda minna.
Read more…