Archive

Archive for December 27, 2017

Hemm bżonn naħdmu flimkien biex fuq is-social media nuru iżjed rispett lil xulxin – L-Arċisqof lill-Prim Ministru

December 27, 2017 Leave a comment

L-Erbgħa, 27 ta’ Diċembru 2017: Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-Prim Ministru u l-Kabinett fil-bdil tal-awguri tal-Milied u s-Sena l-Ġdida. Read more…

Fil-Parlament għandna bżonn naraw eżempju ta’ djalogu ċivili, demokratiku, infurmat u miftuħ – L-Arċisqof lill-iSpeaker

December 27, 2017 Leave a comment

L-Erbgħa, 27 ta’ Diċembru 2017: Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-iSpeaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti fil-bdil tal-awguri tal-Milied u s-Sena l-Ġdida. Read more…

Il-ġustizzja hija bbażata fuq il-verità li ma tħares lejn wiċċ ħadd – L-Arċisqof lill-Ġudikatura

December 27, 2017 Leave a comment

L-Erbgħa, 27 ta’ Diċembru 2017: Il-messaġġ tal-Arċisqof lill-Ġudikatura fil-bdil tal-awguri tal-Milied u s-Sena l-Ġdida. Read more…

Rigal speċjali għall-Milied

December 27, 2017 Leave a comment

Kont għaddej miexi f’waħda mill-jiem maratoni tiegħi fl-Isptar Mater Dei. Imħabbet il-Mulej Ġesù għall-marid ġagħlitni ndur mal-ħames kontinenti u mal-erbat irjieħ ta’ dan l-isptar ġigantesk.

Read more…

Iż-Żgħażagħ, ix-Xorb u d-Droga

December 27, 2017 Leave a comment

Il-Kummissjoni Djoċesana Familja tal-Knisja f’Għawdex qed torganizza konferenza bid-domanda, “X’tista’ tagħmel il-familja?” Il-konferenza ser issir fis-Sala Villa Fiorita, limiti ta’ Marsalforn, is-Sibt 20 ta’ Jannar 2018 bejn il-5.00pm u t-8.00pm. Il-kelliem se jkun it-Terapista tal-Familja, Dr Charlie Azzopardi. Ara aktar dettalji fil-poster hawn taħt …
Read more…

Categories: Avviżi

Il-Familja Mqaddsa

December 27, 2017 Leave a comment

Powerpoint tal-Ħadd fl-Ottava tal-Milied, il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi. Il-Qari tal-Quddiesa tal-Ħadd, għat-tfal, studenti u familji. Iftaħ il-powerpoint minn din il-link …
Il-Familja Mqaddsa

Categories: PP tal-Ħadd

L-Evanġelju tal-Erbgħa, 27 ta’ Diċembru 2017

December 27, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 20: 1-8

Illum ukoll il-Knisja tidher li qed twaqaf għal ftit in-narrattivi ta’ żmien il-Milied biex tiċċelebra l-festa tad-dixxiplu l-maħbub tal-Mulej San Ġwann l-Evanġelista, b’silta mill-Evanġelju marbut miegħu, bir-rakkont tal-għarfien li l-qabar hu vojt u li dan ifisser dak li kien wiegħed Ġesù nnifsu diversi drabi u għalhekk jaraw il-qabar vojt u jemmnu.
Read more…