Lectio Divina għall-Ħadd fl-Ottava tal-Milied. Il-Familja Mqaddsa.

Vanġelu (Lq 2. 22-40): Meta koppja Lhud kien ikollhom tifel, kien meħtieġ jagħmlu żewġ riti: (a) Fil-Lvant Nofsani dak iż-żmien kienu jibżgħu li mal-ħruġ ta’ xi demm mill-ġisem (bħalma jiġri fi twelid) wieħed jiġi espost għal xi mard. Għalhekk kienet meħtieġa il-purifikazzjoni; (b) Fit-Torah kien hemm stipulat li l-ewwel wild kellu jiġi offrut lill-Mulej bħala sinjal li dan kien rigal t’Alla.  Naturalment ma setgħux joqtlu tarbija.  Minn flokha kienu jissagrifikaw annimal skond  il-mezzi li jkollhom. Continue reading Lectio Divina għall-Ħadd fl-Ottava tal-Milied. Il-Familja Mqaddsa.

L-Evanġelju tal-Ħamis, 28 ta’ Diċembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 2: 13-18

Jista’ jkun hawn min jgħid li dat-tifel, sa minn qabel twelidu, ħlief saram ma qalax. Sa mit-tnissil tiegħu, ġewwa Nazaret beda bil-problemi u bit-tensjoni; hekk jidher minn dak li jirrakutawlna l-evanġelisti.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ħamis, 28 ta’ Diċembru 2017