Archive

Archive for December 29, 2017

X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 31 ta’ Diċembru 2017

December 29, 2017 Leave a comment

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija. Read more…

Categories: Il-Leħen

L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 29 ta’ Diċembru 2017

December 29, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 2, 22-35

Missieru u ommu baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikhom, u qal lil ommu Marija: “Ara, dan se jġib il-waqgħa u l-qawmien ta’ ħafna f’Iżrael; se jkun sinjal li jmeruh, – u inti wkoll, sejf jinfidlek ruħek! – biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta’ ħafna”.
Read more…

A great Christmas present

December 29, 2017 Leave a comment

In a recent one-day retreat meant as a preparation for Christmas excellently organized by the Maltese Patristic Society I received a great gift indeed. A gift which I humbly share with all of you.

Read more…

Trusting Him in my life

December 29, 2017 Leave a comment

A Short reflection by George Calleja

Trusting Jesus in our life might seem for certain people that it is beyond oneself. One might have many questions how this is done, if it is possible! Over the years I have personally lived the experience of trusting Jesus in every day of my life.
Read more…