Archive

Archive for December 30, 2017

Ħadd il-Familja Mqaddsa, Sena B

December 30, 2017 Leave a comment

Il-Ħadd, 31 ta’ Diċembru 2017: Is-Suddjaknu Dennis Mifsud b’riflessjoni dwar il-qari tal-Quddiesa tal-Ħadd il-Familja Mqaddsa, Sena B. Din hija Festa li tiġi fl-Ewwel Ħadd wara l-Milied fiż-Żmien Liturġiku tal-Milied.

Liż-żgħażagħ tagħna nagħtuhom it-tama u ċ-ċans li jesprimu dak li hemm f’qalbhom – L-Arċisqof

December 30, 2017 Leave a comment

Is-Sibt, 30 ta’ Diċembru 2017: L-Arċisqof jagħti l-awguri tal-Milied u s-sena l-ġdida lill-pubbliku. Read more…

Il-Kwaranturi Solenni

December 30, 2017 Leave a comment

Is-Sibt 30 ta’ Diċembru 2017. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech, fl-okkażjoni tal-Kwaranturi Solenni fil-Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur.

Read more…

L-Evanġelju tas-Sibt, 30 ta’ Diċembru 2017

December 30, 2017 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 2, 36-40

Bl-għeluq ta’ dan ir-rakkont, din is-sena l-Knisja tagħlaq il-ferji liturġiċi fl-ottava tal-Milied. Għada tiċċelebra l-familja Mqaddsa bl-istess tħabbira tas-siltiet mill-Evanġelju ta’ Luqa tal-bieraħ u llum.
Read more…