L-Evanġelju tas-Sibt, 30 ta’ Diċembru 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 2, 36-40

Bl-għeluq ta’ dan ir-rakkont, din is-sena l-Knisja tagħlaq il-ferji liturġiċi fl-ottava tal-Milied. Għada tiċċelebra l-familja Mqaddsa bl-istess tħabbira tas-siltiet mill-Evanġelju ta’ Luqa tal-bieraħ u llum.
Continue reading L-Evanġelju tas-Sibt, 30 ta’ Diċembru 2017