Archive

Archive for January, 2018

L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 19 ta’ Jannar 2018

January 19, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 3, 13-19

Bejn dak li għażel bħala blata u dak li, meta wasal il-waqt ittradieh hemm għaxra mgħaqqdin flimkien bl-użu tal-konġuntiv ‘u’. Dak li jissemma l-ewwel kien jaf li se jiċħdu u dak li jissemma l-aħħar kien jaf dak li se jittradih. Read more…

Il-vera ħbiberija

January 19, 2018 Leave a comment

Xi żmien ilu ġie f’idejja il-magħruf ktieb ta’ Antoine de Saint-Exupéry, li jismu, fl-Ilsien Franċiż, Le Petit Prince (The Little Prince). Dan il-ktieb ġie ippubblikat f’Settembru tal-1943. Read more…

L-Evanġelju tal-Ħamis, 18 ta’ Jannar 2018

January 18, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 3, 7-12

Mhux kulħadd huwa konxju li l-Knisja ta’ Ġesù Kristu hija universali. Il-kelma ‘kattolika’ tfisser universali. U universali ma tfissirx li hija marbuta ma komunità waħda, parrokkjali jew djoċesana, kif kultant għandna t-tendenza li naħsbu. Meta nirraġunaw b’dan il-mod, jiġifieri li naħsbu li l-Knisja hija aħna biss, jiħolqu piki u firdiet u differenzi fuq intietef u rabtiet ma’ dak li mhux essenzjali u niddistakkaw ruħna minn dak li hu ndispensabbli. Read more…

Minn Tal-Virtù

January 18, 2018 Leave a comment

Waqfittni l-karozza ħdejn il-Belt Siekta. Il-Belt tal-ħolm, li għalija, bħala Malti, imkabbar biha li ma ngħidx! L-għaliex hija plier sod u li jsemma leħnu bil-qawwa tal-istorja ta’ ġensi. Read more…

Il-Papa beda l-vjaġġ tiegħu fiċ-Ċilì

January 17, 2018 Leave a comment

Fl-ewwel diskors tiegħu waqt iż-Żjara Pastorali fiċ-Ċili, il-Papa Franġisku qal li aħna lkoll imsejħa biex ngħinu fil-bini ta’ pajjiżna filwaqt li nagħmlu minn kollox biex niddefendu u nħarsu l-ħolqien. Il-Papa qal li ċ-Ċili hu pajjiż għal qalbu ħafna għax fi tfulitu għex u ħa l-ewwel edukazzjoni tiegħu hemmhekk u qal li l-Innu nazzjonali tal-pajjiż hu għanja ta’ tifħir għal din l-art mimlija promessi u sfidi imma fuq kollox mimlija tama għall-futur.
Read more…

Categories: Aħbarijiet

“Kull soru hi ġrajja ta’ ġenerożità”

January 17, 2018 Leave a comment

Il-Ġimgħa, 12 ta’ Jannar 2018: Fl-okkażjoni tal-50 anniversarju minn meta s-Sorijiet tal-Karità ta’ Santa Ġovanna Antida Thouret bdew il-ħdima tagħhom fid-Dar tal-Providenza, il-Vigarju Ġenerali, Mons. Joe Galea Curmi ċċelebra Quddiesa ta’ ringrazzjament f’din id-Dar. Fil-messaġġ tiegħu huwa tkellem dwar l-importanza li l-ħajja tkun dejjem imħarsa mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha, meta hi l-iżgħar nett, meta hi dipendenti totalment fuq ħaddieħor imma hi ħajja umana, sat-tmiem naturali tagħha, meta kultant ukoll tfisser dipendenza. Read more…

Categories: Aħbarijiet

L-Evanġelju tal-Erbgħa, 17 ta’ Jannar 2018

January 17, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 3, 1-6

Dan ir-raba’ konfront ma seħħx b’kumbinazzjoni. Forsi normalment ma tantx nagħtu kas li fl-Evanġelju ta’ San Mark, uħud mill-mirakli li wettaq Ġesù huma marbutin ma’ dawn il-konfronti bejnu u bejn il-mibgħuta tal-awtoritajiet reliġjużi f’Ġerusalemm, li parti minn xogħolhom kien li jmorru kullfejn imur hu u jissidnikaw kull kellma li jgħid u kull mossa li jagħmel. Read more…