Archive

Archive for January 1, 2018

Imxennqa għal Alla

January 1, 2018 Leave a comment

It-Tnejn, 1 ta’ Jannar 2018. Omelija ta’ Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, b’messaġġ lill-Knisja fil-bidu tas-Sena l-ġdida 2018, fis-Solennità ta’ Marija Omm Alla. Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria. Read more…

Ejjew inkunu soċjetà li nafu nħennu, naħfru u nbierku lil xulxin

January 1, 2018 1 comment

It‑Tnejn, 1 ta’ Jannar 2018: fid‑9.00 a.m., l‑Arċisqof Charles J. Scicluna iċċelebra Quddiesa fis‑Solennità ta’ Marija Omm Alla u l‑Jum Dinji tal‑Paċi, fid‑Dar tal‑Providenza, is‑Siġġiewi. Read more…

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna matul Jannar 2018

January 1, 2018 Leave a comment

Tħabbret il-lista taċ-Ċelebrazzjonijiet liturġiċi li se jmexxi l-Arċisqof Charles J. Scicluna matul ix-xahar ta’ Jannar 2018. Read more…

L-Evanġelju tat-Tnejn, 1 ta’ Jannar 2018. Solennità ta’ Marija Omm Alla

January 1, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 2, 16-21

Ir-rakkonti tat-twelid ta’ Ġesù f’San Luqa, dak li ġara qabel u dak li ġara wara juruna sens ta’ urġenza u għaġġla. Kemm-il darba l-evanġelista juża verbi li juru ħeffa fit-tweġiba. Donnhom dawk li semgħu u għarfu l-kelma ta’ Alla, irrejaliżżaw li m’hemmx ħin x’jitilfu; li għandu jsir, l-aħjar li jsir malajr.
Read more…