Ejjew inkunu soċjetà li nafu nħennu, naħfru u nbierku lil xulxin

It‑Tnejn, 1 ta’ Jannar 2018: fid‑9.00 a.m., l‑Arċisqof Charles J. Scicluna iċċelebra Quddiesa fis‑Solennità ta’ Marija Omm Alla u l‑Jum Dinji tal‑Paċi, fid‑Dar tal‑Providenza, is‑Siġġiewi. Continue reading Ejjew inkunu soċjetà li nafu nħennu, naħfru u nbierku lil xulxin

L-Evanġelju tat-Tnejn, 1 ta’ Jannar 2018. Solennità ta’ Marija Omm Alla

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 2, 16-21

Ir-rakkonti tat-twelid ta’ Ġesù f’San Luqa, dak li ġara qabel u dak li ġara wara juruna sens ta’ urġenza u għaġġla. Kemm-il darba l-evanġelista juża verbi li juru ħeffa fit-tweġiba. Donnhom dawk li semgħu u għarfu l-kelma ta’ Alla, irrejaliżżaw li m’hemmx ħin x’jitilfu; li għandu jsir, l-aħjar li jsir malajr.
Continue reading L-Evanġelju tat-Tnejn, 1 ta’ Jannar 2018. Solennità ta’ Marija Omm Alla