Lectio Divina fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej

Il-Ħadd, 7 ta’ Jannar 2018: Vanġelu (Mt 2. 1-12): Il-kelma “Epifanija” tfisser manifestazzjoni ta’ xi ħadd fl-għoli, e.g. tal-Preżenza Divina.   Meta l-allat Griegi kienu jinżlu qalb il-bnedmin u jrebbħuhom xi gwerra, kienu jgħidu li seħħet epifanija tal-allat.  L-Insara tal-Lvant aktar kienu jiċċelebraw il-magħmudija ta’ Ġesu milli t-twelid, għax hemm Ġesu aktar wera ruħu fil-beraħ.  Continue reading Lectio Divina fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej

L-Att Penitenzjali

6. Katekeżi dwar il-Quddiesa mill-Papa Franġisku. 3 ta’ Jannar 2018.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Lura għall-katekeżi fuq iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, ejjew illum, fil-kuntest tar-Rit tad-Dħul, inħarsu lejn l-Att Penitenzjali. Fis-sobrjetà tiegħu, dan jgħin biex jinħoloq l-atteġġjament li bih għandna niddisponu ruħna biex niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa, jiġifieri billi quddiem Alla u quddiem ħutna nagħrfu dnubietna, nagħrfu li aħna midinbin.

Continue reading L-Att Penitenzjali

L-Evanġelju tal-Erbgħa, 3 ta’ Jannar 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 1, 29-34

Bħalma l-Knisja, fl-Avvent ħejjietna għall-misteru tal-Iben ta’ Alla li jsir bniedem għalina b’siltiet mill-Kotba Mqaddsa li jfakkruna fl-istedina kollha ta’ Alla biex nirrifletu dwar it-tweġiba tagħna, u bħalma fil-ġranet tal-Milied, fakkritna fir-rejaltà taż-żjara li saritilna, hekk ukoll matul dawn il-jiem ferji tal-Milied tfakkarna min hu dan li żarna. Alla mhux biss żarna bil-miġja tal-Iben tiegħu, talli bih stess jurina min hu. Għalhekk is-siltiet mill-Evanġelju ta’ San Ġwann li bi kliem Ġwanni l-Battista jgħidulna Ġesù min hu.
Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa, 3 ta’ Jannar 2018