Archive

Archive for January 3, 2018

Lectio Divina fis-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej

January 3, 2018 Leave a comment

Il-Ħadd, 7 ta’ Jannar 2018: Vanġelu (Mt 2. 1-12): Il-kelma “Epifanija” tfisser manifestazzjoni ta’ xi ħadd fl-għoli, e.g. tal-Preżenza Divina.   Meta l-allat Griegi kienu jinżlu qalb il-bnedmin u jrebbħuhom xi gwerra, kienu jgħidu li seħħet epifanija tal-allat.  L-Insara tal-Lvant aktar kienu jiċċelebraw il-magħmudija ta’ Ġesu milli t-twelid, għax hemm Ġesu aktar wera ruħu fil-beraħ.  Read more…

Categories: Lectio Divina

L-Epifanija tal-Mulej

January 3, 2018 Leave a comment

Powerpoint għas-Solennità tal-Epifanija tal-Mulej. Il-Qari tal-Quddiesa preżentat għat-tfal, studenti u familji. Iftaħ il-powerpoint minn din il-link … L-Epifanija tal-Mulej Sena B

Categories: PP tal-Ħadd

Miet l-Isqof Adeodato Micallef.

January 3, 2018 Leave a comment

L-Erbgħa, 3 ta’ Jannar 2018: Illum, il-Kurja tal-Arċisqof ħabbret il-mewt tal-Isqof Adeodato Micallef.

Adeotato Micallef twieled fis-17 ta’ Diċembru 1928, iben George u Marianna Micallef, minn Birkirkara. Fl-età ta’ 18-il sena ngħaqad mal-Ordni tal-Karmelitani Skalzi. Read more…

Categories: Aħbarijiet

L-Evanġelju tal-Erbgħa, 3 ta’ Jannar 2018

January 3, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 1, 29-34

Bħalma l-Knisja, fl-Avvent ħejjietna għall-misteru tal-Iben ta’ Alla li jsir bniedem għalina b’siltiet mill-Kotba Mqaddsa li jfakkruna fl-istedina kollha ta’ Alla biex nirrifletu dwar it-tweġiba tagħna, u bħalma fil-ġranet tal-Milied, fakkritna fir-rejaltà taż-żjara li saritilna, hekk ukoll matul dawn il-jiem ferji tal-Milied tfakkarna min hu dan li żarna. Alla mhux biss żarna bil-miġja tal-Iben tiegħu, talli bih stess jurina min hu. Għalhekk is-siltiet mill-Evanġelju ta’ San Ġwann li bi kliem Ġwanni l-Battista jgħidulna Ġesù min hu.
Read more…