L-Arċisqof fil-Quddiesa tal‑Epifanija li matulha laqa’ 4 seminaristi bħala kandidati għas‑saċerdozju

Il‑Ħadd 7 ta’ Jannar, 2018: fid‑9:00 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa tal‑Epifanija li matulha tħabbru l‑festi tal‑Mulej għas‑sena 2018 u laqa’ lil erba’ seminaristi bħala kandidati għas‑saċerdozju, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. L-erba’ seminaristi huma: Osmar Baldacchino (Siġġiewi), David Borg (Ħaż-Żabbar), Christopher Bugeja (Rabat), u Jonathan Debattista (Ħal Tarxien). Continue reading “L-Arċisqof fil-Quddiesa tal‑Epifanija li matulha laqa’ 4 seminaristi bħala kandidati għas‑saċerdozju”

L-Evanġelju tal-Ħadd, 7 ta’ Jannar 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 2, 1-12

Dan ir-rakkont jinsab biss fl-Evanġelju ta’ Mattew li ma jsemmix iż-żjara tar-rgħajja kif jagħmel Luqa, li minn naħa tiegħu ma jgħidilna xejn dwar iż-żjara tal-maġi.
Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħadd, 7 ta’ Jannar 2018”