L-Evanġelju tal-Ħadd, 7 ta’ Jannar 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 2, 1-12

Dan ir-rakkont jinsab biss fl-Evanġelju ta’ Mattew li ma jsemmix iż-żjara tar-rgħajja kif jagħmel Luqa, li minn naħa tiegħu ma jgħidilna xejn dwar iż-żjara tal-maġi.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ħadd, 7 ta’ Jannar 2018