L-Ittri Pastorali tal-Isqof Mario Grech miġbura fi ktieb

L-Erbgħa, 10 ta’ Jannar 2018. Il-Lumen Christi Publications, id-Dar Pubblikatriċi tad-Djoċesi ta’ Għawdex, għadha kemm ħarġet il-ktieb Mario Grech. Ittri pastorali 2006-2017, volum li jiġbor 46 Ittra Pastorali li l-Isqof ta’ Għawdex – waħdu jew flimkien mal-Isqfijiet Maltin – kiteb lill-Poplu ta’ Alla fuq medda ta’ tnax-il sena.
Continue reading L-Ittri Pastorali tal-Isqof Mario Grech miġbura fi ktieb

Il-kant tal-“Glorja” u t-talba tal-Kolletta

7. Katekeżi dwar il-Quddiesa mill-Papa Franġisku. 10 ta’ Jannar 2018.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-mixja ta’ katekeżi fuq iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, rajna kif l-Att Penitenzjali jgħinna ninżgħu mill-preżunzjonijiet tagħna u nersqu quddiem Alla kif aħna tassew, konxji li aħna midinbin, bit-tama li niġu maħfura.

Continue reading Il-kant tal-“Glorja” u t-talba tal-Kolletta