Is-seba’ katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-quddiesa

“Is-skiet fil-quddiesa mhux vojt mill-kliem …”

L-Erbgħa, 10 ta’ Jannar 2018: Dalgħodu, fl-Udjenza Ġenerali il-Papa Franġisiku kompla bil-katekeżi tiegħu dwar il-quddiesa. Illum tkellem dwar il-kant tal-Glorja u dwar it-talba tal-Kolletta. Continue reading “Is-seba’ katekeżi tal-Papa Franġisku dwar il-quddiesa”

L-Ittri Pastorali tal-Isqof Mario Grech miġbura fi ktieb

L-Erbgħa, 10 ta’ Jannar 2018. Il-Lumen Christi Publications, id-Dar Pubblikatriċi tad-Djoċesi ta’ Għawdex, għadha kemm ħarġet il-ktieb Mario Grech. Ittri pastorali 2006-2017, volum li jiġbor 46 Ittra Pastorali li l-Isqof ta’ Għawdex – waħdu jew flimkien mal-Isqfijiet Maltin – kiteb lill-Poplu ta’ Alla fuq medda ta’ tnax-il sena.
Continue reading “L-Ittri Pastorali tal-Isqof Mario Grech miġbura fi ktieb”

Il-kant tal-“Glorja” u t-talba tal-Kolletta

7. Katekeżi dwar il-Quddiesa mill-Papa Franġisku. 10 ta’ Jannar 2018.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-mixja ta’ katekeżi fuq iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, rajna kif l-Att Penitenzjali jgħinna ninżgħu mill-preżunzjonijiet tagħna u nersqu quddiem Alla kif aħna tassew, konxji li aħna midinbin, bit-tama li niġu maħfura.

Continue reading “Il-kant tal-“Glorja” u t-talba tal-Kolletta”

Tħabbira tal-Festi Pontifikali tal-Epifanija

Il-Ħadd, 7 ta’ Jannar: l-Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa tal-Epifanija fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta li matula tħabbru l-festi tal-Mulej għas-sena 2018.

 

Ħuti għeżież,
f’dawn il-ġranet deher fostna s-sebħ tal-Mulej Continue reading “Tħabbira tal-Festi Pontifikali tal-Epifanija”