Archive

Archive for January 11, 2018

‘Know that He loves you’

January 11, 2018 Leave a comment

Short Reflection by George Calleja

Reading this reflection might not take long for you.  In two minutes, the most, you are able to read it.  It is very easy to understand, but it might be a bit challenging, or very challenging!  You might not need to be a very knowledgeable person, for this reflection will address your heart!  Just a simple question… ‘Do you know that He loves you?’
Read more…

Categories: By George Calleja

Jum il-Ħajja, fl-4 ta’ Frar 2018

January 11, 2018 Leave a comment

It-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf

Fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħajja li ser jitfakkar fl-4 ta’ Frar, fis-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu ser isir it-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf tal-Omm.  Dan ser isir waqt quddiesa ċelebrata mill-Isqof ta’ Għawdex, Monsinjur Mario Grech u li ser tibda’ fil-11.15 ta’ filgħodu.  Kulħadd huwa mistieden speċjalment dawk li qed jistennew tarbija u l-familjari tagħhom.   Ara aktar dettalji …

Read more…

Categories: Avviżi

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-koppji li ser jiżżewġu fl-2018

January 11, 2018 Leave a comment

Il-Moviment ta’ Kana stieden lill-koppji għarajjes li ser jiżżewġu din is-sena u dawk li żżewġu s-sena l-oħra għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa. Il-Quddiesa għall-koppji li ser jiżżewġu din is-sena ser ssir nhar is-Sibt, 13 ta’ Jannar 2018, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fil-5:30 p.m. Din ser titmexxa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna li wara l-Quddiesa ser jiltaqa’ mal-koppji għarajjes. Read more…

Categories: Avviżi

Patri Leslie Gatt elett Pirjol Provinċjali tal-Provinċja Agostinjana ta’ Malta

January 11, 2018 Leave a comment

Il-Ġimgħa, 5 ta’ Jannar 2018: Patri Leslie jieħu l-inkarigu ta’ din il-missjoni l-ġdida fil-Kapitlu tal-Provinċja ta’ Malta li ser issir f’April li ġej. Dakinhar huwa jissuċċedi lill-Provinċjal preżenti, Patri Raymond Francalanza li qeda b’dedikazzjoni fis-snin li għaddew. Read more…

Categories: Aħbarijiet

Tama ġdida fost l-Insara f’Mosul u fl-Iraq wara l-festi tal-Milied

January 11, 2018 Leave a comment

Il-Ħamis, 11 ta’ Jannar 2018: F’dawn il-jiem ta’ festi għall-insara, miljuni ta’ Iraqqini, fosthom ħafna musulmani, kienu fit-toroq u fil-pjazez biex jiċċelebraw mhux biss il-Milied imma wkoll l-ewwel tas-sena.
Read more…

Categories: Aħbarijiet

Il-Papa jerġa’ jħeġġeg lill-insara jkunu jafu d-data tal-Magħmudija tagħhom

January 11, 2018 Leave a comment

Il-Ħadd, 7 ta’ Jannar 2018: Il-Papa Franġisku reġa’ stieden lill-Insara kollha biex jimmarkaw id-data tal-Magħmudija tagħhom u biex jiċċelebrawha bħala l-jum li fih il-Mulej tagħhom l-Ispirtu s-Santu biex imexxihom f’ħajjithom.
Read more…

Categories: Aħbarijiet

X’inhu ‘dixxerniment’ u xi jfisser?

January 11, 2018 Leave a comment

L-Erbgħa, 10 ta’ Jannar 2018: Il-Fraternità Sekulari Charles de Foucauld flimkien mal-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali qed jistiedenu lill-pubbliku għal żewġ laqgħat fejn flimkien se jiskopru xi tfisser il-kelma ‘dixxerniment’ u kif wieħed jista’ juża din l-għodda biex jasal li jagħmel għażliet u deciżjonijiet skont ir-rieda ta’ Alla – kemm fuq livell personali kif ukoll fi grupp – imdawwal mill-Vanġelu. Read more…

Categories: Avviżi