‘Know that He loves you’

Short Reflection by George Calleja

Reading this reflection might not take long for you.  In two minutes, the most, you are able to read it.  It is very easy to understand, but it might be a bit challenging, or very challenging!  You might not need to be a very knowledgeable person, for this reflection will address your heart!  Just a simple question… ‘Do you know that He loves you?’
Continue reading “‘Know that He loves you’”

Jum il-Ħajja, fl-4 ta’ Frar 2018

It-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf

Fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħajja li ser jitfakkar fl-4 ta’ Frar, fis-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu ser isir it-Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf tal-Omm.  Dan ser isir waqt quddiesa ċelebrata mill-Isqof ta’ Għawdex, Monsinjur Mario Grech u li ser tibda’ fil-11.15 ta’ filgħodu.  Kulħadd huwa mistieden speċjalment dawk li qed jistennew tarbija u l-familjari tagħhom.   Ara aktar dettalji …

Continue reading “Jum il-Ħajja, fl-4 ta’ Frar 2018”

Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-koppji li ser jiżżewġu fl-2018

Il-Moviment ta’ Kana stieden lill-koppji għarajjes li ser jiżżewġu din is-sena u dawk li żżewġu s-sena l-oħra għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa. Il-Quddiesa għall-koppji li ser jiżżewġu din is-sena ser ssir nhar is-Sibt, 13 ta’ Jannar 2018, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fil-5:30 p.m. Din ser titmexxa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna li wara l-Quddiesa ser jiltaqa’ mal-koppji għarajjes. Continue reading “Quddiesa mill-Arċisqof Charles J. Scicluna għall-koppji li ser jiżżewġu fl-2018”

Patri Leslie Gatt elett Pirjol Provinċjali tal-Provinċja Agostinjana ta’ Malta

Il-Ġimgħa, 5 ta’ Jannar 2018: Patri Leslie jieħu l-inkarigu ta’ din il-missjoni l-ġdida fil-Kapitlu tal-Provinċja ta’ Malta li ser issir f’April li ġej. Dakinhar huwa jissuċċedi lill-Provinċjal preżenti, Patri Raymond Francalanza li qeda b’dedikazzjoni fis-snin li għaddew. Continue reading “Patri Leslie Gatt elett Pirjol Provinċjali tal-Provinċja Agostinjana ta’ Malta”

Tama ġdida fost l-Insara f’Mosul u fl-Iraq wara l-festi tal-Milied

Il-Ħamis, 11 ta’ Jannar 2018: F’dawn il-jiem ta’ festi għall-insara, miljuni ta’ Iraqqini, fosthom ħafna musulmani, kienu fit-toroq u fil-pjazez biex jiċċelebraw mhux biss il-Milied imma wkoll l-ewwel tas-sena.
Continue reading “Tama ġdida fost l-Insara f’Mosul u fl-Iraq wara l-festi tal-Milied”

Il-Papa jerġa’ jħeġġeg lill-insara jkunu jafu d-data tal-Magħmudija tagħhom

Il-Ħadd, 7 ta’ Jannar 2018: Il-Papa Franġisku reġa’ stieden lill-Insara kollha biex jimmarkaw id-data tal-Magħmudija tagħhom u biex jiċċelebrawha bħala l-jum li fih il-Mulej tagħhom l-Ispirtu s-Santu biex imexxihom f’ħajjithom.
Continue reading “Il-Papa jerġa’ jħeġġeg lill-insara jkunu jafu d-data tal-Magħmudija tagħhom”

X’inhu ‘dixxerniment’ u xi jfisser?

L-Erbgħa, 10 ta’ Jannar 2018: Il-Fraternità Sekulari Charles de Foucauld flimkien mal-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali qed jistiedenu lill-pubbliku għal żewġ laqgħat fejn flimkien se jiskopru xi tfisser il-kelma ‘dixxerniment’ u kif wieħed jista’ juża din l-għodda biex jasal li jagħmel għażliet u deciżjonijiet skont ir-rieda ta’ Alla – kemm fuq livell personali kif ukoll fi grupp – imdawwal mill-Vanġelu. Continue reading “X’inhu ‘dixxerniment’ u xi jfisser?”