Iż-Żgħażagħ: element essenzjali f’komunità ta’ fidi

LIVE-IN TAL-KAPPILLANI 2018

Il-Ġimgħa, 12 ta’ Jannar 2018:  Fid-dawl tas-Sinodu tal-Isqfijiet dwar “Iż-Żgħażagħ, il-Fidi u d-Dixxerniment Vokazzjonali” li sejjaħ il-Papa Franġisku f’Ottubru li ġej, il-kappillani tas-70 parroċċa ddiskutew ir-realtà taż-żgħażagħ waqt il-live-in annwali tal-kappillani. Dan sar bejn it-Tlieta, 9 ta’ Jannar u l-Ħamis, 11 ta’ Jannar 2018, fis-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù. Continue reading Iż-Żgħażagħ: element essenzjali f’komunità ta’ fidi

Dokument tal-Vatikan jenfasizza l-importanza tal-brothers reliġjużi

Il-Ġimgħa, 12 ta’ Jannar 2018: Biex jgħin fil-promozzjoni tal-vokazzjonijiet reliġjużi, il-Vatikan ippubblika dokument ta’ 50 paġna b’riflessjonijiet dwar l-importanza tal-ħajja, il-missjoni tal-evanġelizzazzjoni, il-fraternità u s-sagrifiċċji tar-reliġjużi.

Il-Kongregazzjoni għall-Istituti ta’ Ħajja Kkonsagrata u Soċjetajiet ta’ Ħajja Appostolika ħarġet id-dokument intitolat: “L-Identità u l-Missjoni tal-Brothers Reliġjużi fil-Knisja”.
Continue reading Dokument tal-Vatikan jenfasizza l-importanza tal-brothers reliġjużi

L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 12 ta’ Jannar 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 2, 1-12

Inġabru minn kullimkien. Delegazzjoni Fariżej u għorrief tal-liġi minn kull raħal u belt saħansitra minn Ġerusalemm. Ma setgħtex tkun iktar uffiċjali minn hekk. Delegazzjoni li probabilment intbgħatet biex tisma’ u tosserva u tanalizza dak li Ġesù kien qe djgħid u jagħmel u bie xtara taqbdux f’xi ħaġa li biha tkun tista’ tikkundannah.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 12 ta’ Jannar 2018