Archive

Archive for January 12, 2018

Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara 2018

January 12, 2018 Leave a comment

Il-Ġimgħa, 12 ta’ Jannar 2018.  Il-Kummissjoni Ekumenika tal-Arċidjoċesi ta’ Malta għadha kif ippublikat ktejjeb, imħejji apposta biex janima lill-Poplu Nisrani waqt il-Ġimgħa ta’ Talb ħall-Għaqda fost l-Insara.  Read more…

Categories: Avviżi, Aħbarijiet

Tifrik mill-knejjes tal-Iraq, issa f’wirja f’Malta

January 12, 2018 Leave a comment

Aid to the Church in Need Malta (ACN) qed tagħmel wirja ta’ artikli reliġjużi miġjuba mill-Iraq li nstabu fit-tifrik tal-knejjes li ġew desakrati, maħruqa u mġarrfa mill-ISIS meta invadew il-Pjanuri ta’ Nineveh. Read more…

Categories: Avviżi, Aħbarijiet

Iż-Żgħażagħ: element essenzjali f’komunità ta’ fidi

January 12, 2018 Leave a comment

LIVE-IN TAL-KAPPILLANI 2018

Il-Ġimgħa, 12 ta’ Jannar 2018:  Fid-dawl tas-Sinodu tal-Isqfijiet dwar “Iż-Żgħażagħ, il-Fidi u d-Dixxerniment Vokazzjonali” li sejjaħ il-Papa Franġisku f’Ottubru li ġej, il-kappillani tas-70 parroċċa ddiskutew ir-realtà taż-żgħażagħ waqt il-live-in annwali tal-kappillani. Dan sar bejn it-Tlieta, 9 ta’ Jannar u l-Ħamis, 11 ta’ Jannar 2018, fis-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù. Read more…

Categories: Aħbarijiet

Dokument tal-Vatikan jenfasizza l-importanza tal-brothers reliġjużi

January 12, 2018 Leave a comment

Il-Ġimgħa, 12 ta’ Jannar 2018: Biex jgħin fil-promozzjoni tal-vokazzjonijiet reliġjużi, il-Vatikan ippubblika dokument ta’ 50 paġna b’riflessjonijiet dwar l-importanza tal-ħajja, il-missjoni tal-evanġelizzazzjoni, il-fraternità u s-sagrifiċċji tar-reliġjużi.

Il-Kongregazzjoni għall-Istituti ta’ Ħajja Kkonsagrata u Soċjetajiet ta’ Ħajja Appostolika ħarġet id-dokument intitolat: “L-Identità u l-Missjoni tal-Brothers Reliġjużi fil-Knisja”.
Read more…

Categories: Aħbarijiet

X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 14 ta’ Jannar 2018

January 12, 2018 Leave a comment

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika
maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija Read more…

Categories: Il-Leħen

L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 12 ta’ Jannar 2018

January 12, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 2, 1-12

Inġabru minn kullimkien. Delegazzjoni Fariżej u għorrief tal-liġi minn kull raħal u belt saħansitra minn Ġerusalemm. Ma setgħtex tkun iktar uffiċjali minn hekk. Delegazzjoni li probabilment intbgħatet biex tisma’ u tosserva u tanalizza dak li Ġesù kien qe djgħid u jagħmel u bie xtara taqbdux f’xi ħaġa li biha tkun tista’ tikkundannah.
Read more…

It-talb Nisrani huwa talb kuraġġuż

January 12, 2018 Leave a comment

Il-Ġimgħa 12 ta’ Jannar. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Dalgħodu, matul l-omelija tiegħu fid-Dar Santa Marta, il-Papa rrifletta dwar dawk il-persuni fil-Vanġelu li jieħdu dak li jitolbu mill-Mulej.

Read more…