Adorazzjoni Ewkaristika mill-Komunità Anawim

Il-Ħamis, 1 ta’ Frar 2018 ser issir adorazzjoni Ewkaristika fil-Parroċċa ta’ San Ġorg, fil-Belt Victoria, Għawdex.  L-adorazzjoni li qed tkun organizzata mill-Komunità Anawim ser ikollha t-tema, “Naduraw lil Ġesù f’ġuf Marija” u tibda fil-5.15pm. Kulħadd huwa mistieden speċjalment dawk li qed jistennew tarbija.

Ara l-poster … Continue reading Adorazzjoni Ewkaristika mill-Komunità Anawim

Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara

Bejn nhar il-Ħamis, 18 ta’ Jannar, u l-Ħamis, 25 ta’ Jannar 2018, ser tiġi ċċelebrata l-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara. Matul din il-ġimgħa, il-Knejjes Insara differenti jingħaqdu għal talb ekumeniku, bit-tema għal din is-sena tkun “Lemintek, Mulej, issebbħet fil-qawwa” (Eż 15:6).

Għal din l-okkażjoni, nhar il-Ġimgħa, 19 ta’ Jannar 2018, fis-6:30 p.m., ser jiġi ċċelebrat Servizz Ekumeniku fil-Bażilika tat-Twelid tal-Verġni Marija, l-Isla. L-Arċisqof Charles J. Scicluna ser jippresiedi dan is-Servizz Ekumeniku Djoċesan. Kulħadd huwa mistieden jattendi.

Vjaġġ lejn Kristu Rxoxt. Eżerċizzi tar-Randan fl-Oratorju tal-Kon-Katidral

Vjaġġ lejn Kristu Rxoxt.  Din hija t-tema tal-Eżerċizzi tar-Randan li ser isiru fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, Valletta kull nhar ta’ Ġimgħa bejn 16 ta’ Frar u s-16 ta’ Marzu 2018. L-eżerċizzi jkunu bil-Malti u jsiru dejjem fl-Oratorju tal-Kon-Katidral. Continue reading Vjaġġ lejn Kristu Rxoxt. Eżerċizzi tar-Randan fl-Oratorju tal-Kon-Katidral