Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara

Print Friendly, PDF & Email

Bejn nhar il-Ħamis, 18 ta’ Jannar, u l-Ħamis, 25 ta’ Jannar 2018, ser tiġi ċċelebrata l-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara. Matul din il-ġimgħa, il-Knejjes Insara differenti jingħaqdu għal talb ekumeniku, bit-tema għal din is-sena tkun “Lemintek, Mulej, issebbħet fil-qawwa” (Eż 15:6).

Għal din l-okkażjoni, nhar il-Ġimgħa, 19 ta’ Jannar 2018, fis-6:30 p.m., ser jiġi ċċelebrat Servizz Ekumeniku fil-Bażilika tat-Twelid tal-Verġni Marija, l-Isla. L-Arċisqof Charles J. Scicluna ser jippresiedi dan is-Servizz Ekumeniku Djoċesan. Kulħadd huwa mistieden jattendi.

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: