Il-Papa beda l-vjaġġ tiegħu fiċ-Ċilì

Fl-ewwel diskors tiegħu waqt iż-Żjara Pastorali fiċ-Ċili, il-Papa Franġisku qal li aħna lkoll imsejħa biex ngħinu fil-bini ta’ pajjiżna filwaqt li nagħmlu minn kollox biex niddefendu u nħarsu l-ħolqien. Il-Papa qal li ċ-Ċili hu pajjiż għal qalbu ħafna għax fi tfulitu għex u ħa l-ewwel edukazzjoni tiegħu hemmhekk u qal li l-Innu nazzjonali tal-pajjiż hu għanja ta’ tifħir għal din l-art mimlija promessi u sfidi imma fuq kollox mimlija tama għall-futur.
Continue reading Il-Papa beda l-vjaġġ tiegħu fiċ-Ċilì

“Kull soru hi ġrajja ta’ ġenerożità”

Il-Ġimgħa, 12 ta’ Jannar 2018: Fl-okkażjoni tal-50 anniversarju minn meta s-Sorijiet tal-Karità ta’ Santa Ġovanna Antida Thouret bdew il-ħdima tagħhom fid-Dar tal-Providenza, il-Vigarju Ġenerali, Mons. Joe Galea Curmi ċċelebra Quddiesa ta’ ringrazzjament f’din id-Dar. Fil-messaġġ tiegħu huwa tkellem dwar l-importanza li l-ħajja tkun dejjem imħarsa mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha, meta hi l-iżgħar nett, meta hi dipendenti totalment fuq ħaddieħor imma hi ħajja umana, sat-tmiem naturali tagħha, meta kultant ukoll tfisser dipendenza. Continue reading “Kull soru hi ġrajja ta’ ġenerożità”

L-Evanġelju tal-Erbgħa, 17 ta’ Jannar 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 3, 1-6

Dan ir-raba’ konfront ma seħħx b’kumbinazzjoni. Forsi normalment ma tantx nagħtu kas li fl-Evanġelju ta’ San Mark, uħud mill-mirakli li wettaq Ġesù huma marbutin ma’ dawn il-konfronti bejnu u bejn il-mibgħuta tal-awtoritajiet reliġjużi f’Ġerusalemm, li parti minn xogħolhom kien li jmorru kullfejn imur hu u jissidnikaw kull kellma li jgħid u kull mossa li jagħmel. Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa, 17 ta’ Jannar 2018