Il-Papa ltaqa’ ma’ vittmi ta’ abbuż sesswali mill-kleru

Il-Ħamis, 18 ta’ Jannar 2018: Il-Papa Franġisku, nhar it-Tlieta ltaqa’ ma’ grupp żgħir ta’ vittmi ta’ abbuż sesswali minn membri tal-kleru fin-Nunzjatura Appostolika f’Santiago. Id-Direttur tas-Sala Stampa tal-Vatikan, Greg Burke, fi stqarrija qal li l-laqgħa kienet waħda strettament privata u ħadd ma kien preżenti għaliha ħlief il-Papa u l-vittmi. Dan seħħ biex huma setgħu jitkellmu dwar it-tbatijiet tagħhom mal-Papa li min-naħa tiegħu semagħhom u talab u beka magħhom ukoll. Continue reading Il-Papa ltaqa’ ma’ vittmi ta’ abbuż sesswali mill-kleru

Il-Papa Franġisku maż-żgħażagħ Ċileni.

Il-Ħamis, 18 ta’ Jannar 2018: Ilbieraħ waranofsinhar il-Papa Franġisku ltaqa’ maż-żgħażagħ Ċileni fis-Santwarju ta’ Maipù, fil-belt kapitali tal-pajjiż. Dan hu mkien għażiż għaċ-Ċileni għax fil-post fejn hemm is-santwarju, kienu għelbu lill-armata Spanjola li kienet qed thedded l-indipendenza tagħhom. Continue reading Il-Papa Franġisku maż-żgħażagħ Ċileni.

Tribunali iktar miftuħa għal dawk li jixtiequ jdawlu l‑kuxjenza tagħhom

L-Erbgħa, 17 ta’ Jannar 2018: It‑Tribunali tal‑Knisja tal‑Provinċja Ekkleżjastika Maltija laqgħu bil‑qalb l‑istedina tal‑Papa Franġisku sabiex ikunu dejjem iktar miftuħa għal dawk il‑membri tal‑Knisja li jixtiequ jdawlu l‑kuxjenza tagħhom imma spiss jinżammu lura mill‑istrutturi ġudizzjali tal‑Knisja minħabba bogħod fiżiku jew morali. Għal dan il‑għan, it‑Tribunali ta’ Malta u Għawdex jixtiequ jfakkru li l‑imħabba u l‑ħniena jitolbu li l‑Knisja — bħala omm twajba — trid tkun qrib dawk uliedha li jħossuhom imbegħdin minnha.
Continue reading Tribunali iktar miftuħa għal dawk li jixtiequ jdawlu l‑kuxjenza tagħhom

L-Evanġelju tal-Ħamis, 18 ta’ Jannar 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 3, 7-12

Mhux kulħadd huwa konxju li l-Knisja ta’ Ġesù Kristu hija universali. Il-kelma ‘kattolika’ tfisser universali. U universali ma tfissirx li hija marbuta ma komunità waħda, parrokkjali jew djoċesana, kif kultant għandna t-tendenza li naħsbu. Meta nirraġunaw b’dan il-mod, jiġifieri li naħsbu li l-Knisja hija aħna biss, jiħolqu piki u firdiet u differenzi fuq intietef u rabtiet ma’ dak li mhux essenzjali u niddistakkaw ruħna minn dak li hu ndispensabbli. Continue reading L-Evanġelju tal-Ħamis, 18 ta’ Jannar 2018