L-Evanġelju tal-Ħamis, 18 ta’ Jannar 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 3, 7-12

Mhux kulħadd huwa konxju li l-Knisja ta’ Ġesù Kristu hija universali. Il-kelma ‘kattolika’ tfisser universali. U universali ma tfissirx li hija marbuta ma komunità waħda, parrokkjali jew djoċesana, kif kultant għandna t-tendenza li naħsbu. Meta nirraġunaw b’dan il-mod, jiġifieri li naħsbu li l-Knisja hija aħna biss, jiħolqu piki u firdiet u differenzi fuq intietef u rabtiet ma’ dak li mhux essenzjali u niddistakkaw ruħna minn dak li hu ndispensabbli. Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħamis, 18 ta’ Jannar 2018”