“Iż-żgħażagħ, ix-xorb u d-droga. X’tista’ tagħmel il-familja?” – Konferenza Djoċesana

Is-Sibt, 20 ta’ Jannar 2018. Konferenza Djoċesana 2018 imtellgħa mill-Kummissjoni Djoċesana Familja (Għawdex) bit-tema: “Iż-żgħażagħ, ix-xorb u d-droga. X’tista’ tagħmel il-familja?”… Continue reading “Iż-żgħażagħ, ix-xorb u d-droga. X’tista’ tagħmel il-familja?” – Konferenza Djoċesana

L-Evanġelju tas-Sibt, 20 ta’ Jannar 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 3, 20-21

Mhux kulħadd emmen u mhux kulħadd ħa l-istess impressjoni. Kliemu u għemilu ma kellhomx l-istess effett fuq kulħadd.

Jidher li l-qraba ta’ Ġesù, semgħu b’dak li kien qed jipri f’Kafarnhum u telgħu hemm ifittxuh. Jista’ jkun li kienu nkwetati minħabba saħħtu, jew għax semgħu li kien hemm min qed ifittxu biex jeqirdu. San Mark ma tantx jomgħodha wisq fuq ir-raġuni għalfejn marru jfittxuh. Ħarġu biex iżommuh, għax qalu li tilef moħħu.
Continue reading L-Evanġelju tas-Sibt, 20 ta’ Jannar 2018