Jalla li bil-kelma u l-preżenza tiegħek tkun aħbar tajba għall-poplu ta’ Santa Luċija

Il‑Ħadd, 21 ta’ Jannar 2018: fis‑6:30 p.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa li matulha ta l‑pussess lill‑Kan. Dun Joseph Mizzi bħala l‑Kappillan il‑ġdid tal‑Parroċċa ta’ Santa Luċija. Continue reading Jalla li bil-kelma u l-preżenza tiegħek tkun aħbar tajba għall-poplu ta’ Santa Luċija

L-Evanġelju tat-Tnejn, 22 ta’ Jannar 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 25, 31-40

Normalment il-bnedmin għandhom it-tendenza jinfirdu, f’żewġ blokki jew iktar u, biex jingħarfu minn xulxin, jiddefinixxu lilhom infushom bħala ‘aħna’ u ‘intom’. Il-bnedmin kollha jagħmlu hekk. Anke fil-familji. Aħna, f’Malta, nafu sewwa x’jiġifieri. Ġieli tkun esperjenza li tagħtina gost imma fil-biċċa l-kbira, l-iktar meta l-qasma tkun esaġerata, hija biċċa wġiegħ ta’ ras u tikkawża qsim ta’ qalb.
Continue reading L-Evanġelju tat-Tnejn, 22 ta’ Jannar 2018

Kappillan ġdid fil-Parroċċa tal-Gudja – Dun Norman Zammit

L-Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar lil Dun Norman Zammit bħala l-Kappillan tal-Parroċċa ta’ Santa Marija, il-Gudja. Dun Norman Zammit twieled fit-3 ta’ Awwissu 1973. Irċieva l-edukazzjoni tiegħu fl-iskola primarja taż-Żurrieq u fl-iskejjel sekondarji San Mikiel u l-Kulleġġ Monte Karmeli, Santa Venera. Continue reading Kappillan ġdid fil-Parroċċa tal-Gudja – Dun Norman Zammit

Kappillan ġdid fil-Parroċċa ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi – Dun Ewkarist Zammit

L-Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar lil Dun Ewkarist Zammit bħala l-Kappillan tal-Parroċċa ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi.  Dun Ewkarist Zammit twieled is-Siġġiewi fit-23 ta’ Lulju 1980. Continue reading Kappillan ġdid fil-Parroċċa ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi – Dun Ewkarist Zammit

L-Evanġelju tal-Ħadd, 21 ta’ Jannar 2017

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 1, 14-20

Tgħid għaliex l-ewwel tnejn kienu sajjieda aħwa? U t-tieni tnejn ukoll.

San Luqa jgħidilna li Ġesù lemaħ żewġ aħwa. L-aħwa ma jingħarfux jekk xi ħadd jew huma stess ma jgħidulekx. U ma kienx kuntent b’sett wieħed. It-tieni, kienu aħwa wkoll. L-ewwel tnejn ikalaw ix-xbiek il-baħar u t-tieni tnejn iħejju x-xbiek biex ikalawh.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ħadd, 21 ta’ Jannar 2017