F’persuni bħall-Isqof Silvestru Magro l-Knisja tidher fis-sbuħija vera tagħha, …

It-Tnejn, 22 ta’ Jannar 2018: Il‑Quddiesa praesente cadavere tal‑Isqof Sylvester Carmel Magro O.F.M., saret fl‑10:00 a.m., fil‑Katidral tal‑Imdina. Ippresieda l‑Quddiesa l‑Arċisqof Charles J. Scicluna. Continue reading F’persuni bħall-Isqof Silvestru Magro l-Knisja tidher fis-sbuħija vera tagħha, …

Malta se tkun il-Kapitali Ekumenika fl-2020

It-Tnejn, 22 ta’ Jannar 2018: Pajjiżna kien magħżul biex fl-2020 ikun il-Kapitali Ekumenika.  L-Insara f’Malta għadhom kemm ġew fdati mill-Vatikan u mill-World Council of Churches f’Ġinevra biex iħejju t-tema u r-riflessjonijiet għal dan l-avveniment ekumeniku importanti. Waqt li ta din l-aħbar, Dun Hector Scerri, President tal-Kummissjoni Ekumenika Maltija qal li għalina dan mhux biss privileġġ, imma wkoll responsabiltà li ser twassal l-Insara f’Malta li joffru l-esperjenza tal-vjaġġ ekumeniku tagħhom mhux biss lill-Ewropa imma wkoll lid-Dinja kollha.

Ara d-diskors kollu ta’ Dun Hector Scerri hawn taħt … Continue reading Malta se tkun il-Kapitali Ekumenika fl-2020