L-Evanġelju tal-Erbgħa, 24 ta’ Jannar 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 4, 1-20

Wara ż-żjara li saritlu minn qrabatu li rieduh jeqaf mill-predikazzjoni tiegħu biex jisma’ dak li kellhom x’jgħidulu huma, Ġesù jirrifletti permezz ta’ din il-parabbola – il-bidwi li ħareġ jiżra’ u li fiha jgħidilna x’jiġri miż-żerriegħa. Hija riflesjoni fuq il-kelma li ġie biex iwassal. Hu stess ifisser dak likien qed jgħid. Hu kien jaf x’qed iseħħ, iżda ried lil dawk li jisimgħuh jifhmu huma wkoll.
Continue reading “L-Evanġelju tal-Erbgħa, 24 ta’ Jannar 2018”