Fir-rivista enċiklopedika ‘Teresa’ tal-Patrijiet Karmelitani Tereżjani …

Print Friendly, PDF & Email

Fir-rivista enċiklopedika ‘Teresa’ tal-Patrijiet Karmelitani Tereżjani għadhom kemm ħarġu għadd ta’ ħarġiet li dettalji dwarhom jihru hawn taħt.  Min hu interessat jista’ jagħmel kuntatt ma’ Patri Wistin Vella OCD fuq 99054161.  Inkella jikteb email fuq avvella@gmail.com.  L-Indirizz postali huwa Patrijiet Karmelitani Tereżjani. Santwarju Santa Tereża.  Triq il-Wied, Birkirkara. BKR 9010.

Ara aktar dettalji dwar dawn il-publikazzjonijiet hawn taħt ..

Is-Sena Ġubilari tal-Ħniena

Teresa 13 1 2016
Daħla
Il-Papa fil-bidu tas-Sena Mqaddsa tal-Ħniena
Mercy heals – Pius E. Sammut ocd
Mercy: The beating heart of the Gospel – Pius E. Sammut ocd
Rikonċiljazzjoni ma’ Alla permezz tal-Knisja – Carmel Mallia ocds
Id-Donatiżmu, xiżma u ereżija – Sandro Overend ofm
S. Tereża tal-B.Ġ. Fil-qalb kollha mħabba u ħniena tal-Knisja – adattament minn artiklu ta’ Anġelku Busuttil ocd
Id-duttrina tal-ħniena divina f’S. M. Maddalena de’ Pazzi minn P. Charlo’ Carmel Camilleri ocarm
Saċerdot tal-Ħniena ta’ Alla: Dun Alfred Gatt (1873-1937) – Wistin Vella ocd

Teresa 13 2 2016
Daħla.
Kummenti dwar Wiċċ il-Ħniena mill-prof. Mons. Hector Scerri.
Marija Omm il-Ħniena minn Wistin Vella ocd.
Il-ħniena u l-ġustizzja minn Dun Brendan Gatt.
‘Introduzzjoni għall-Ħajja Devota’ ta’ San Franġisk de Sales minn Frank Mifsud.
The Cloud of Unknowing minn Victor Cilia-Vincenti.
Minkejja l-persekuzzjoni l-Insara joktru dejjem minn Dun Nikol Aquilina.

Teresa 13 3 2016
Daħla.
Ittra lill-Ordni tal-Prepostu Ġenerali għall-kanonizzazzjoni tal-Beata Eliżabetta tat-Trinità.
L-imħabba redentriċi ta’ Alla: L-esperjenza spiritwali ta’ Santa Eliżabetta tat-Trinità – Juan De Bono ocd.
Praise and Joy – OCDS Canada.
B. Marie-Eugène ocd mgħallem spiritwali ta’ żmienna – Wistin Vella ocd.
L-ispiritwalità ta’ Charles de Foucauld – Michael-Angelo Mercieca.

 

Il-‘Fenomenu’ Papa Franġisku

Teresa 14 1 2017
Daħla.
Amoris Laetitia: id-dixxerniment fil-qalba tal-metodu pastorali ta’ Papa Franġisku – Il-Minsinjur Joseph Galea Curmi, Vigarju Ġenerali.
Il-Mistika ta’ San Franġisk u l-Kantiku tal-Ħolqien fl-Enċiklika Laudato Si – Silvester. Magro ofmcap.
Neo-Liberaliżmu kif jinħass illum fil-ħajja Nisranija Maltija – Joe Camilleri sdc.
Luteru r-riformatur fil-kuntest ta’ riformi oħra – Mons. Hector Scerri.
Martinu Luteru (1483-1546) – Dun Nikol Aquilina.

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: