“It-triq tad-dawl hija wkoll it-triq tas-salib” – L-Arċisqof

Il‑Ġimgħa, 2 ta’ Frar 2018: fid‑9:00 a.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa fil‑festa tal‑Preżentazzjoni tal‑Mulej u f’għeluq it-22 anniversarju ta’ Jum il‑Ħajja Kkonsagrata, fil‑Kappella tal‑Monasteru tas‑Sorijiet Klarissi, San Ġiljan.  Continue reading “It-triq tad-dawl hija wkoll it-triq tas-salib” – L-Arċisqof

Il-Ħajja Kkonsagrata bħal qamar li jilma billejl

Il-Ġimgħa 2 ta’ Frar, 2018. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex, Mons. Mario Grech fil-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej.

Bħal donnu fi żminijietna kulma jmur il-lejl qed jitwal u d-dlam isir aktar iswed! Qed ngħid għad-dlam li jaħkem il-moħħ meta dan ma jibqax iffukat fuq il-verità; qed ngħid għad-dlam li jimla l-qalb meta l-imħabba vera ssir skarsa; u qed nirreferi għad-dalma tar-ruħ meta d-dubji jibdew jherru l-fidi tagħna f’Alla wieħed fi Tliet Persuni u fi Kristu Feddej tal-umanità. Continue reading Il-Ħajja Kkonsagrata bħal qamar li jilma billejl

Inkunu miftuħa għad-djalogu ma’ reliġjonijiet oħra

Minn Fr. Philip Cutajar OFMCap

Bejn it-18 u l-21 ta’ Ottubru 2017 ġejt mistieden sabiex nattendi għall-Konferenza Internazzjonali dwar ID-DJALOGU BEJN IR-RELIĠJONIJIET U L-GĦEJXIEN PAĊIFIKU F’SOĊJETAJIET MOGĦNIJA B’DIVERSI KULTURALI. Din ġiet organizzata mill-Kummissjoni Internazzjoanli “Ġustizzja, Paċi u Ħarsien Sħiħ tal-Ħolqien” fi ħdan l-Ordni Franiskan Kapuċċin. Din il-Konferenza saret fil-Lebanon, eżattament f’Couvent Notre Dame du Puits, Bkenneya – Beirut. Dan huwa kumpless imexxi mis-Sorijiet Franġiskani Lebaniżi tas-Salib imwaqqfa minn Beatu Ġakbu (Abuna Yaacub) ta’ Għażir, Kapuċċin. Ġejt mistieden flimkien ma’ tlieta oħra mill-Ewropa sabiex nippreżenta dan il-kontinent u anke minħabba l-ħidma pastorali li qed inwettaq ma’ l-emigranti li hawn fostna, f’pajjiżna. Continue reading Inkunu miftuħa għad-djalogu ma’ reliġjonijiet oħra

Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej

Il-Ġimgħa 2 ta’ Frar 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fil-festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej. IT-XXII Jum Dinji tal-Ħajja Kkonsagrata. Bażilika tal-Vatikan.

Erbgħin jum wara l-Milied niċċelebraw lill-Mulej li, huwa u jidħol fit-Tempju, imur jiltaqa’ mal-poplu tiegħu. Fil-Lvant Nisrani din il-festa hi msejħa proprju “Festa tal-laqgħa”: hija l-laqgħa bejn Alla tarbija, li jġib miegħu l-ġdid, u l-umanità li tistenna, irrappreżentata mix-xjuħ fit-Tempju. Continue reading Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej

L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 2 ta’ Frar 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum:http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 2, 22-40

Missieru u ommu baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu. Xmun berikhom, u qal lil ommu Marija: “Ara, dan se jġib il-waqgħa u l-qawmien ta’ ħafna f’Iżrael; se jkun sinjal li jmeruh, – u inti wkoll, sejf jinfidlek ruħek! – biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta’ ħafna”. Continue reading L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 2 ta’ Frar 2018