Archive

Archive for February 4, 2018

Monthly Reflection – February 2018 – ‘Draw your strength from His love’

February 4, 2018 Leave a comment

Newsletter by George Calleja (Christian Author) – No. 68  https://sites.google.com/site/peaceinunity/home/monthly-reflections

In today’s world one hears a lot of people who are not at peace with their lives. For different reasons they struggle to find happiness, to be happy, to appreciate of what they have… their lives seem to be falling apart. Read more…

Categories: By George Calleja

Eżerċizzi tar-Randan u talb għall-fejqan minn Fr Hayden

February 4, 2018 1 comment

Eżerċizzi tar-Randan u Quddies tal-Ħadd mmexxija minn Fr Hayden fil-knisja ta’ Sant’Antnin, Għajn Dwieli, Raħal Ġdid fis-6 pm nhar it-18 u 25 ta’ Frar, 4, 11 u 15 ta’ Marzu 2018. Kulħadd mistieden li jattendi. L-ezerċizzi jgħalqu b’talb għall-fejqan. Read more…

Categories: Avviżi

Il-parir tal-Arċisqof: Sib ftit ħin ta’ silenzju kuljum u nġabar quddiem Kurċifiss

February 4, 2018 Leave a comment

Il‑Ħadd, 4 ta’ Frar 2018: fil‑10:45 a.m., Monsinjur Arċisqof amministra s‑Sagrament tal‑Qrar u ċċelebra Quddiesa fil‑Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Balzan bħala parti mill‑Viżta Pastorali f’din il‑parroċċa. Read more…

Dun Simon Sciberras maħtur kappillan fil-parroċċa tal-Imsida

February 4, 2018 Leave a comment

Il-Ħadd, 4 ta’ Frar 2018: L‑Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar lil Kan. Dun Simon Sciberras bħala l‑Kappillan tal‑Parroċċa ta’ San Ġużepp, l‑Imsida. Read more…

Categories: Aħbarijiet

Dun Mark Mallia Pawley maħtur Arċipriet tal-parroċċa ta’ Ħad-Dingli

February 4, 2018 Leave a comment

Il-Ħadd, 4 ta’ Frar 2018: L‑Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar lil Dun Mark Mallia Pawley bħala l‑Arċipriet tal‑Parroċċa ta’ Santa Marija, Ħad‑Dingli. Read more…

Categories: Aħbarijiet

Dun Charles Cini maħtur Arċipriet fil-parroċċa tal-Floriana

February 4, 2018 Leave a comment

Il-Ħadd, 4 ta’ Frar 2018: L‑Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar lil Dun Charles Cini bħala l‑Arċipriet tal‑Parroċċa ta’ San Publiju, il‑Furjana. Read more…

Categories: Aħbarijiet

Iċ-Ċiviltà tagħna hija favur il-Ħajja

February 4, 2018 Leave a comment

Il-Ħadd 4 ta’ Frar 2018. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech, fit-Tberik tat-Trabi fil-Ġuf. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb.

Fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħajja, Dar Ġużeppa Debono organizzat Quddiesa bit-Tberik tat-Trabi fil-Ġuf, li għaliha din is-sena stiednet mhux biss lill-ġenituri li sa jkollhom tarbija imma anki lill-qwabel Għawdxin.

Read more…