Monthly Reflection – February 2018 – ‘Draw your strength from His love’

Newsletter by George Calleja (Christian Author) – No. 68  https://sites.google.com/site/peaceinunity/home/monthly-reflections

In today’s world one hears a lot of people who are not at peace with their lives. For different reasons they struggle to find happiness, to be happy, to appreciate of what they have… their lives seem to be falling apart. Continue reading Monthly Reflection – February 2018 – ‘Draw your strength from His love’

Eżerċizzi tar-Randan u talb għall-fejqan minn Fr Hayden

Eżerċizzi tar-Randan u Quddies tal-Ħadd mmexxija minn Fr Hayden fil-knisja ta’ Sant’Antnin, Għajn Dwieli, Raħal Ġdid fis-6 pm nhar it-18 u 25 ta’ Frar, 4, 11 u 15 ta’ Marzu 2018. Kulħadd mistieden li jattendi. L-ezerċizzi jgħalqu b’talb għall-fejqan. Continue reading Eżerċizzi tar-Randan u talb għall-fejqan minn Fr Hayden

Il-parir tal-Arċisqof: Sib ftit ħin ta’ silenzju kuljum u nġabar quddiem Kurċifiss

Il‑Ħadd, 4 ta’ Frar 2018: fil‑10:45 a.m., Monsinjur Arċisqof amministra s‑Sagrament tal‑Qrar u ċċelebra Quddiesa fil‑Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Balzan bħala parti mill‑Viżta Pastorali f’din il‑parroċċa. Continue reading Il-parir tal-Arċisqof: Sib ftit ħin ta’ silenzju kuljum u nġabar quddiem Kurċifiss

Iċ-Ċiviltà tagħna hija favur il-Ħajja

Il-Ħadd 4 ta’ Frar 2018. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech, fit-Tberik tat-Trabi fil-Ġuf. Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb.

Fl-okkażjoni ta’ Jum il-Ħajja, Dar Ġużeppa Debono organizzat Quddiesa bit-Tberik tat-Trabi fil-Ġuf, li għaliha din is-sena stiednet mhux biss lill-ġenituri li sa jkollhom tarbija imma anki lill-qwabel Għawdxin.

Continue reading Iċ-Ċiviltà tagħna hija favur il-Ħajja