Lectio Divina tas-6 Ħadd matul is-Sena “B

Vanġelu (Mk 1. 40-45): Il-lebbrużi kienu emarġinati mis-soċjeta’ u mill-familja. In-nies
kienu jżommu ‘l bogħod minnhom biex ma jittiħdux, għax dak iż-żmien ma kienx hemm
kura għal dil-marda. Kienu obbligati jilbsu ċ-ċraret u, jekk jersaq xi ħadd qrib, jgħajtu li
huma lebbrużi. Kienu joqgħodu barra l-belt f’xi għerien jew tined. Għall-ikel kienu
jiddependu mill-karita’ tal-familja jew ħbieb. Il-ktieb tan-Numri jiddiskrivihom “bħalli
kieku missierhom beżqilhom f’wiċċhom.”

Continue reading “Lectio Divina tas-6 Ħadd matul is-Sena “B”