Being Jesus to others

Short Reflection by George Calleja
Recently, I was thinking about the many persons I know who have still not experienced Jesus in their personal life. There could be many reasons why these persons have still not experienced Jesus in their lives. Maybe their family upbringing did not allow them to know Jesus in their lives. Maybe they were influenced by their friends who did not live the Gospel but sought different negative adventures which life offers when being away from Christ. Continue reading Being Jesus to others

L-Arċisqof f’Quddiesa li fiha ta l-pussess lil Dun Gordon Refalo bħala l‑Kappillan ta’ Ħal Għaxaq

Il‑Ġimgħa, 9 ta’ Frar 2018: fis‑6:30 p.m., Monsinjur Arċisqof iċċelebra Quddiesa li matulha jagħti il‑pussess lil Dun Gordon Refalo bħala l‑Kappillan il‑ġdid tal‑Parroċċa ta’ Ħal Għaxaq. Continue reading L-Arċisqof f’Quddiesa li fiha ta l-pussess lil Dun Gordon Refalo bħala l‑Kappillan ta’ Ħal Għaxaq

L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 9 ta’ Frar 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 7, 31-37

Il-qagħda tiegħu f’Tir intemmet, iżda kompla l-predikazzjoni tiegħu f’Sidon, belt oħra fuq ix-xtajta tal-Lvant tal-Mediterran u, hu sejjer lura lejn il-baħar tal-Gallilija, għadda wkoll mill-inħawi tal-għaxart ibliet.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ġimgħa, 9 ta’ Frar 2018