Nhar l-Erbgħa, Ras ir-Randan

Nhar l-Erbgħa, 14 ta’ Frar 2018, il-Knisja tagħti bidu għar-Randan Imqaddes: erbgħin jum ta’ talb u penitenza bi tħejjija għaċ-ċelebrazzjoni tal-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien mill-mewt ta’ Sidna Ġesù Kristu. L-Arċisqof Charles J. Scicluna, mal-Kapitlu tal-Katidral, ser jiċċelebra l-Quddiesa Stazzjonali ta’ Ras ir-Randan fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fis-6:30 p.m. Il-Quddiesa tinkludi t-tberik u t-tqegħid tal-irmied. Dawk kollha li jaħdmu l-Belt Valletta jew jinzertaw il-Belt huma mistiedna jattendu għal din iċ-ċelebrazzjoni. Continue reading Nhar l-Erbgħa, Ras ir-Randan

Miraklu f’Lourdes fil-160 anniversarju tal-ewwel dehra

It-Tnejn, 12 ta’ Frar 2018. L-Isqof Franċiż Jacques Benoit-Gonnin tad-Djoċesi ta’ Beauvais ddikjara l-fejqan ta’ soru Kattolika, Bernardette Moriau (79), bħala mirakuluż. Kienet diżabbli għal kważi 40 sena.  Dan kien is-70 miraklu kkonfirmat f’Lourdes u tħabbar eżatt fil-160 anniversarju tal-ewwel dehra tal-Madonna lil Santa Bernadette Soubirous. Continue reading Miraklu f’Lourdes fil-160 anniversarju tal-ewwel dehra

Lectio Divina għall-1 Ħadd tar-Randan, Sena “B”

Vanġelu (Mk 1. 12-15): Mattew u Luqa jirrakuntaw 3 parabboli ta’ tentazzjonijiet: (a) tibdel il-ġebel f’ħobż; (b) tadura x-xitan u jtik poter fuq il-qawwiet tad-dinja; (ċ) taqbeż minn fuq il-quċċata tat-tempju għal-isfel u tippretendi li l-anġli jiġu jilqgħuk.  Dawn il-parabboli jiddiskrivu tliet fruntieri li se jiddikjaraw gwerra fuq il-missjoni ta’ Kristu.  Fis-silta tal-lum, qabel Ġesu ma jibda l-ħajja pubblika Tiegħu, dawn it-tliet fruntieri jiġu jittantawh bit-tama li Hu jabbanduna l-missjoni Tiegħu. S. Mark, b’żewġ sentenzi, jiddeskrivi din il-ġrajja biex iwissina li aħna wkoll niġu ttentati b’dan il-mod. Jiħtieġ inġibu ruħna kif ġab ruħu Ġesu. Continue reading Lectio Divina għall-1 Ħadd tar-Randan, Sena “B”

L-Evanġelju tat-Tnejn, 12 ta’ Frar 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum:http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 8, 11-13

L-arroganza tagħhom ma setgħux iżommuha lura. Il-bniedmeli jaħseb limiss is-sema b’idejh jasal biex majkunx jista’ jaħbi s-superjvja u r-ras iebsa tiegħu, anzi jsir kburi biha, jgħix biha, issi ril-ħobna ta’ kuljum meħtieġa tiegħu biex iżomm il-pożizzjoni li jaħseb li jkun kiseb. Continue reading L-Evanġelju tat-Tnejn, 12 ta’ Frar 2018