L-ACN Malta twieġeb għall-appell tal-Papa Franġisku

It-Tlieta, 13 ta’ Frar 2018: L-Aid to the Church in Need (Malta), flimkien mal-Komunità tas-Sorijiet tal-Bon Pastur, ser torganizza Siegħa Adorazzjoni skont l-intenzjoni tal-Papa nhar il-Ġimgħa, 23 ta’ Frar 2018 fit-3.00 pm, fil-Knisja tal-Bon Pastur, Ħal Balzan. Din l-inizjattiva qed issir wara sejħa mill-Papa Franġisku nnifsu li ħeġġeġ lil kull persuna ta’ rieda tajba għat-talb u sawm għall-paċi f’diversi nħawi tad-dinja, b’mod partikolari għall-poplu tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo u tas-Sudan t’Isfel.

Ara l-poster b’aktar dettalji … ACN X’nista’ nagħmel għall-Paċi

Il-laqgħa ta’ missier ta’ Knisja ma’ Pietru

It-Tlieta 13 ta’ Frar, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta tal-lum, uriet l-għaqda li hemm bejn Pietru u l-Knisja Greco-Malakita. Flimkien mal-Papa iċċelebra l-Ewkaristija l-Patrijarka ta’ Antjokja, Youssef. Iż-żewġ rgħajja esprimew gratitudni reċiproka għal dal-mument ta’ fraternità kbira.

Continue reading Il-laqgħa ta’ missier ta’ Knisja ma’ Pietru

L-Evanġelju tat-Tlieta, 13 ta’ Frar 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum:http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 8, 14-21

Jekk fis-silta ta’ qabel din Ġesù jitniegħed bi frustrazzjoni u b’dispjaċir għar-ras iebsa tal-Fariżej li ddeiedew li jieħduha kontra kull kelma li toħroġ minn fommu u li baqgħu dejjem jirrifjutaw, anke jekk talbuh huma stess, kull sinjal mingħandu, f’dawn il-ftit vrus li jseħħu fuq dgħajsa tbaħħar fuq il-baħar tal-Galilija, nistħajlu lil Ġesù jitniegħed, għalkemm l-Evanġelista ma jgħidilniex ċar u tond, bi frustrazzjoni mqanqla mill-imħabba li kellu lejhom, għall-aljenazzjoni grassa tad-dixxipli tiegħu. Continue reading L-Evanġelju tat-Tlieta, 13 ta’ Frar 2018

Iva xejn m’hawn tajjeb!

Morna l-baħar! Hekk kien jgħid wieħed. U, meta kont nisimgħu, avolja ma kontx għandi qaddist, aqta’ kemm kont nimtela’ bi swied il-qalb! U x’toqol kbir kont inħoss f’qalbi! Jien li, min jafni sewwa u mhux l-għaliex iffissa xi ideja żbaljata fuqi ta’ xi xewwiex jew xewwiexa, jaf li l-pożittività tgħammar f’qalbi! Continue reading Iva xejn m’hawn tajjeb!