Archive

Archive for February 14, 2018

“24 siegħa għall-Mulej” organizzata mis-Seminaristi u l-Kapitlu tal-Katidral

February 14, 2018 Leave a comment

Wara l-inizjattiva tal-Papa Franġisku, 24 Siegħa għall-Mulej, is-Seminaristi Maltin, bl-għajnuna tal-Kapitlu Metropolitan  qed jorganizzaw Velja fil-Katidral tal-Imdina fid-9 u l-10 ta’ Marzu li ġej li matulha l-Katidral ser jibqa miftuħ il-lejl  kollu.  Se jkun hemm Adorazzjoni Ewkaristika,  ħinijiet ta’ riflessjoni, kant, kif ukoll mumenti ta’ skiet quddiem Ġesu Sagramentat. Se jkun hemm ukoll Saċerdoti għal dawk li jkunu jixtiequ jqerru. Kulħadd huwa mistieden għal din l-opportunita’ ta’ talb u maħfra.  Għal aktar informazzjoni ara l-poster 24 siegħa għall-Mulej.

Categories: Avviżi

Il-Papa Franġisku jiċċelebra Quddiesa mal-Patrijarka Grieg ta’ Antjokja

February 14, 2018 Leave a comment

379130-740xNoneIt-Tlieta, 13 ta’ Frar 2018:  Illum il-Papa Franġisku kkonċelebra quddiesa flimkien mal-Patrijarka Grieg ta’ Antjokja.  Minflok l-omelija tiegħu tas-soltu il-Papa tkellem dwar is-sinifikat importanti ta’ din iċ-ċelebrazzjoni li tikkonferma l-għaqda appostolika taż-żewġ knejjes peress li anke l-istess Patrijarka ġie biex jikkonferma l-komunjoni tiegħu ma’ Pietru.  Ara aktar dettalji … http://thechurchinmalta.org/mt/posts/75582/il-papa-frangisku-jiccelebra-quddiesa-mal-patrijarka-grieg-ta-melkite

Categories: Aħbarijiet

Ċelebrazzjoni ta’ Ras ir-Randan mill-Arċisqof Charles J. Scicluna

February 14, 2018 Leave a comment

L-Erbgħa, 14 ta’ Frar 2018:  Illum il-Knisja tagħti bidu għar-Randan Imqaddes: erbgħin jum ta’ talb u penitenza bi tħejjija għaċ-ċelebrazzjoni tal-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien mill-mewt ta’ Sidna Ġesù Kristu. Read more…

Categories: Avviżi, Aħbarijiet

L-Evanġelju tal-Erbgħa, 14 ta’ Frar 2018

February 14, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 6, 1-6

F’dan l-ewwel pass f’din il-mixja, il-Liturġija ta’ Ras ir-Randan, b’mod simboliku tħeġġiġna biex nersqu ħalli jitpoġġa fuq rasna r-rmied imbierek b’sinjal ta’ ndiema u ħarsa lura lejn l-għeruq tagħna bi ħsieb lejn it-tmiem tagħna, li trab konna u trab nerġgħu insiru. Iżda ma tieqafx hemm. Read more…

X’kienet tgħidli ommi

February 14, 2018 Leave a comment

Darba minnhom persuna qatli hekk: Patri! Taf x’kienet tgħidli ommi? Ara li kull ġurnata li tgħaddi minn fuqek tagħmel att ta’ karità.

Read more…