Pellegrinaġġ penitenzjali ta’ Ħadd in-Nies f’Ħaż-Żabbar

Nhar il-Ħadd li ġej, 18 ta’ Frar 2018, f’Ħaż-Żabbar, ser isir il-pellegrinaġġ penitenzjali ta’ Ħadd in-Nies, bl-istatwa devozzjonali tal-Madonna tal-Grazzja.

Il-pellegrinaġġ ser jibda fl-4:15 p.m. u ser jitmexxa mill-Arċisqof Emeritu Mons. Pawlu Cremona OP u wara li tidħol l-istatwa tal-MAdonna fis-Santwarju, ser tiġi ċċelebrata Quddiesa bil-parteċipazzjoni tal-kor Notre Dame. Continue reading Pellegrinaġġ penitenzjali ta’ Ħadd in-Nies f’Ħaż-Żabbar

Stedina mill-Knisja f’Għawdex għal Jum ta’ Sawm u Talb għall-Paċi

Il-Ġimgħa, 16 ta’ Frar 2018: Ċirkulari maħruġa llum minn Mons. Tarcisio Camilleri, Vigarju Ġenerali tad-Djoċesi ta’ Għawdex u li ser tinqara fil-knejjes ta’ Għawdex fil-quddies kollu ta’ tmiem din il-ġimgħa tistieden lill-komunitajiet kollha tad-Djoċesi biex jissieħbu fil-Jum ta’ Sawm u Talb għall-Paċi li nieda l-Papa Franġisku.  Ara ċ-ċirkulajri minn hawn …  Jum ta’ sawm u talb ghall-paci (Randan 2018)