Safeguarding Minors – kif niprevjenu trawmi sesswali fit-tfal?

Il-Kummissjoni Djoċesana Familja qed torganizza laqgħa ta’ formazzjoni bis-suġġett: Safeguarding Minors – kif niprevjenu trawmi sesswali fit-tfal?  Il-laqgħa ser tinżamm fl-Istitut tal-Familja, nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Frar bejn is-6.00pm u s-7.15pm u ser titmexxa minn Dun Joseph Farrugia, psikologu, Direttur tal-Gozo Family Counselling Centre u lecturer fl-Università ta’ Malta.  Mistieden kulhadd, specjalment il-genituri u carers ta’ tfal.  Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal. Continue reading Safeguarding Minors – kif niprevjenu trawmi sesswali fit-tfal?

Min jaf jekk ħafirlix

Mill-Arċisqof Emeritu Monsinjur Paul Cremona OP.

Il-kultura tagħna Maltija dejjem kellha element reliġjuż marbut mal-fidi tagħna nisranija. Iżda t-tjubija tan-nies li fasslu din il-kultura mhux dejjem kienet tesprimi b’mod eżatt dak li aħna nsibu fil-Vanġeli. F’dawn ir-riflessjonijiet jien se nipprova naħseb fuq dan il-fatt. Nagħmilha ċar li jien mhux qed innaqqas mill-valur ta’ min fassalhom jew min jgħidhom, iżda biex kemm jista’ jkun nitkellmu skont il-Vanġelu. Continue reading Min jaf jekk ħafirlix