It-tindif


Tasal il-ġurnata tant mistennija. U ġieli anqas ukoll. Jiddependi mhux biss mill-burdata li wieħed ikun fiha imma wkoll mis-saħħa tal-persuna. It-tindif!


It-tindif irid isir. U għandu jsir. Kif jista’ ikun li persuna tgħix fl-imbarazz. Għalkemm hawn min li anki fl-imbarazz kapaċi jaħdem. Alla jbierek! Fil-fatt hawn min li, dak li għal ħaddieħor huwa mbarazz, għalih jispiċċa jkun ordni mill-aktar perfett. Tant hu hekk li jgħidlek: “Għalija mhux problema. L-aqwa li nkun naf fejnhom l-affarijiet. Imbagħad immexxi”. U jmexxi ta’ veru tafux! L-għaliex, u ħaġa tal-iskantament, iseħħlu jsib irkaptu ta’ kollox.

It-tindif fih arti kbira. Kuntrarju għal dak li jaqbdu u jaħsbu xi wħud ma nistax le naqbad innaddaf bl-addoċċ. Ejja ħa mmorru. U l-aqwa li nfittex inlesti. Kemm hawn min ġie f’inkwiet kbir l-għaliex naddaf lil ħaddieħor ejja ħa mmorru. Jekk użajt din il-biċċa biex biha nnaddaf is-sink żgur li issa mhux ħa nużaha ħalli biha nnaddaf l-art. Mela, fit-tindif, anki l-biċċa għandha r-rwol tagħha.

Barra minhekk irrid ukoll ċertu sengħa u anki ppjanar kif se nnaddaf u meta se nnaddaf. Mela, mat-tindif hemm marbuta ukoll il-ħila. Biex innaddaf ħaġa għandi bżonn ċerta ħila. Liema ħila tiġi minn ċertu għaqal ukoll. Tajjeb ngħidu li ħaġa ma tnaddifhiex biex tgħid li naddaftha. Inkella, jekk tnaddafha bil-mentalità “suq ħa mmorru,” jiġifieri ta’ kafkaf, żgur fuq li żgur li se tirvinaha! U tkun tassew ħasra ħbieb jekk dan iseħħ! Mhux biss għall-flus tafux imma wkoll għall-valur sentimentali li jkun hemm marbut mal-ħaġa li tkun. Waqt li kont qed naħseb intbaħt li anki ħajjitna ta’ kuljum dan turiehulna. Hekk, ngħidu aħna, altru ħa nnaddaf l-art u altru ħa nnaddaf il-ħġieġ. Altru ħa nnaddaf il-karozza u altru li ħa nnaddaf biċċa kwadru tal-arti. Il-materji li fuqhom qed nitħaddet huma tabilħaqq differenti għal kollox. Għalhekk jinħtieġu teknika differenti ta’ tinfif. U anki preparazzjoni wkoll. Ma naħsibx li biex nagħti ħasla l-art irrid xi studju partikulari. Imma biex innaddaf biċċa xogħol tal-arti jfisser li rrid nitħarreġ b’mod professjonali u nieħu kors speċjalizzat bil-għan li nkun nista’ inwettaq din il-biċċa xogħol kif għandu jkun.

Jiena u ngħid hekk qed niftakar f’xi ħaġa oħra u li hija marbuta ma’ dan li qed nipprova nfisser. Dan l-aħħar bqajt tabilħaqq mistgħaġeb bix-xogħol ta’ restawr li sar fuq il-funtana tat-Tritoni. Liema funtana qed tgħaxxaq il-Belt għażiża tagħna, Valletta. Kemm xogħol sar biex din il-funtana tiġi restawrata! Parti mix-xogħol tar-restawr kien jinvolvi t-tindif tal-istess statwa. L-istess nistgħu ngħidu għall-istatwa mill-isbaħ u devota ta’ Ġesù Redentur li qiegħdha fil-Bażilika ta’ Marija Bambina fl-Isla. Anki hawn, parti mix-xogħol tar-restawr ta’ din l-istatwa tassew sabiħa kien jinvolvi t-tindif. F’dawn iż-żewġ biċċiet xogħlijiet artistiċi t-tindif lagħab parti essenzjali. Fil-fatt it-tindif seħħlu juri mill-ġdid l-istat oriġinali tax-xogħol artistiku. Mit-tindif ir-restawratur seta’ jitgħallem ħafna affarijiet fuq din l-istatwa. U dak li din l-istatwa għaddiet minnu. It-tindif wassal lir-restawratur biex jibda’ x-xogħol tiegħu mill-ġdid, mill-qiegħ nett. Hekk saħħaħ fejn kien hemm bżonn li jsaħħaħ u beda, bil-mod il-mod, u ġebla fuq oħra, itella’ x-xogħol tiegħu stess ta’ restawr fuq din l-opra. Bħalma bennej għaqli, b’ħafna għaqal u b’sengħa kbira, jibda’ jibni xogħlu. Ġebla wara l-oħra.

Minn dan nara l-għerf ta’ dawk li, għal żmien il-Milied, jgħiduli: “Patri! L-ewwel innaddaf imbagħad, wara li nagħti tindifa tajba, nibda’ inżejjen id-dar”. L-għaliex, il-veru tiżjin, l-ornament sabiħ, ma jistax isir jekk jien ma nnaddafx. Jekk ma naqlax qala’ sewwa fejn se nkun inżejjen. Inkella t-tiżjin, fl-imbarazz u fil-ħmieġ, ma jipprestax ruħu. Ma jinqalax. U hekk jispiċċa jinħeba. Jiċċajpar. Jintefa. U dan tassew li jkun ħasra tafux!

Issa bdejna r-Randan. Li, ftit ftit, se jwassalna għas-solennità tal-Għid il-Kbir. L-aqwa Festa mhux biss tal-Knisja imma ta’ ħajti u ħajtek ukoll. X’hemm isbaħ li wara din il-ħajja jiena se nibqa’ ngħix għal dejjem? Li, jekk nemmen f’Ġesù, se ngħix miegħu u ma mmut qatt aktar? Mela ejja naqla’ qala’ tajba lil ruħi. Ejja nindaf. Ejja nisma’ il-Kelma ta’ Alla li hija bħal dak it-torċ jew dawl qawwi li turini fejn għandi l-ħmieġ ħa nitnaddaf.

Wara kollox ħadd minna le ma twieled jidgħi, jirrabja, jivvendika, iżomm f’qalbu, jikkomplotta l-ħażen kontra għajru, jgħir, iħawwad, insomma u l-bqija. Sirna hemm biż-żmien. Madankollu issa huwa ċ-ċans li nitnaddfu. Li nisimgħu l-Kelma ta’ Alla. Li nqerru qrara tajba ħa nerġgħu lura għall-indafa li kellna fil-bidu. Imma din hija parti biss mill-istorja. Jonqos it-tieni parti ukoll. Ejjew nimlew ħinna bl-imħabba lejn il-proxxmu tagħna, fl-umiltà, fil-kuraġġ, fl-għaqal, fit-tama u anki meta ngħaddu dik il-kelma tajba u ta’ twissija, b’naqra zokkor ukoll, lil xulxin.

Tibżgħux! Imbagħad aqta’ kemm inkunu sbieħ! U ferm isbaħ milli aħna issa! Għax hija kwistjoni ta’ tindif sieħbi!

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: