Allura x’nagħmel?

It-teknoloġija moderna tal-kommunikazzjoni soċjali, bħalma hu l-Facebook, għandha tabilħaqq il-barkiet tagħha. Barkiet li jagħmlulna ħafna tajjeb lilna li nużawha. Dan l-għaliex iwessgħulna l-viżjoni dejqa tagħna tar-rejaltà u jagħmluna persuni aktar responsabbli lejn ħutna u, fuq kollox, lejna nfusna stess.

Continue reading “Allura x’nagħmel?”