“X’GĦAMILTLU (LIL ALLA) JIEN?”

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

X’aktarx li min jgħid din ikun għaddej minn mument diffiċli fil-ħajja tiegħu/tagħha: xi marda jew saram ieħor. Din il-persuna żgur li tkun temmen f’Alla. Iżda kif jiġrilna ħafna drabi, jekk ma nħarsux lejn il-Vanġeli, ikollna biss ir-raġuni tagħna. Mingħajr ma nkunu nafu sew, nitfgħu fuq Alla l-esperjenzi tagħna l-bnedmin. Peress li aħna l-bnedmin inpattuha lil xulxin, naħsbu li Alla huwa bħalna l-bnedmin. Continue reading ““X’GĦAMILTLU (LIL ALLA) JIEN?””