“ĦADD MA MAR U REĠA ĠIE”.

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

Mingħajr forsi ma nkunu konxji tagħha, din il-frażi tindika nuqqas ta’ twemmin fil-Qawmien ta’ Sidna Ġesu’ Kristu u allura anki fil-Qawmien tagħna. Inkunu niċħdu li Ġesu’ Kristu mar bil-mewt tiegħu u reġa’ ġie għaliex qam mill-mewt  (Ġw 20,11-18). Inkunu qegħdin niċħdu r-rakkont tal-Vanġeli fuq il-Qawmien tiegħu. Continue reading “ĦADD MA MAR U REĠA ĠIE”.

Celebrating Women in Theology

On 8th March 2018, International Women’s Day, the Faculty of Theology and Ghaqda Studenti tat-Teologija (GhST) will celebrate the role and achievements of women in theology.  This event brings together present and past students to foster a spirit of dialogue and acknowledge the contribution of women studying, practising and living theology locally. Continue reading Celebrating Women in Theology