GĦAX JIENA HEKK NAĦSEB.

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

Din pjuttost tirrifletti l-kultura tagħna llum. Mhux qed ngħid hekk biex innaqqas is-sabiħ li għandna fil-kultura li qed ngħixu fiha, iżda biex naraw li biex ngħixu ta’ nsara rridu nagħtu każ ta’ din l-attitudni. In-nisrani ma jistax jimxi ma’ dan l-individwaliżmu tas-soċjeta’ tagħna u jimxi wara Kristu. Għandna espressjonijiet oħra li jfissru l-istess ħaġa: “Għax jien hekk inħoss”; “Għax hekk inħoss fil-kuxjenza tiegħi”. Continue reading “GĦAX JIENA HEKK NAĦSEB.”