Il-Kolossew ta’ Ruma jinxtgħel b’dawl aħmar b’solidarjetà mal-Insara ppersegwitati

Is-Sibt, 24 ta’ Frar 2018, il-Kolossew ta’ Ruma inxtgħel bid-dawl aħmar biex jiġbed l-attenzjoni fuq il-qagħda mwiegħra madwar id-dinja tal-Kristjani ppersegwitati minħabba l-Fidi tagħhom fi Kristu. L-avveniment beda fis-6.00p.m. Din kienet inizjattiva tal-Aid to the Church in Need (ACN), il-Fondazzjoni Pontifiċja ta’ Karità li tappoġġja lill-Kristjani ppersegwitati f’aktar minn 140 pajjiż madwar id-dinja. Continue reading Il-Kolossew ta’ Ruma jinxtgħel b’dawl aħmar b’solidarjetà mal-Insara ppersegwitati

NAĦFER IŻDA MA NINSIEX

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

Din tista’ tfisser li qed nistenna xi ħaġa mpossibbli. Fost id-doni li tana l-Ħallieq hemm dik tal-memorja, li kapaċi niftakru. Dak li ngħaddu minnu – tajjeb jew ħażin – jibqa’ fil-memorja tagħna. Jekk kienet esperjenza sabiħa ġġibilna ferħ ġewwa qalbna; jekk kienet esperjenza kerha ġġibilna dwejjaq jew niket jew xi drabi rabji wkoll. Dan impossibbli nneħħuħ għax jerġa’ jitfaċċa fil-memorji tagħna. Continue reading NAĦFER IŻDA MA NINSIEX

Il-konfessinarju mhux post ta’ theddid imma post tal-maħfra tal-Missier

It-Tlieta 27 ta’ Frar, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Ir-Randan hu żmien li jgħinna nikkonvertu, noqorbu aktar lejn Alla, nibdlu ħajjitna u din hija l-grazzja li għandna nitolbu lill-Mulej għaliha.

Continue reading Il-konfessinarju mhux post ta’ theddid imma post tal-maħfra tal-Missier

L-Evanġelju tat-Tlieta 27 ta’ Frar 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 23, 1-12

Sa ċertu punt aħna lkoll fariżej. Kien hemm fariżej li kienu tajbin u jgħixu dak li jiipridkaw. L-Evanġelji jsemmu li dawn ukoll. Ġesù kien iċanfar u jikkundanna u jsejjaħ b’titli xejn sbieħ lil dawk li ma jagħmlux dak li jgħidu lil ħaddieħor biex jagħmel, dawk li jfaħħru lill-martri imma fl-istess nifs iżebilħu dakli li l-martri mietu għalih, dawk li jaħtfu l-għerf u jgħallmuh sa l-inqas dettal imma mbagħad jiġu jaqgħu u jqumu minnu.
Continue reading L-Evanġelju tat-Tlieta 27 ta’ Frar 2018