ĠESU’ IVA, IL-KNISJA LE

Mill-Arċisqof Emeritus Pawlu Cremona OP

Din tista’ tkun dikjarazzjoni ġenwina. Forsi għaliex mhux dejjem il-membri tal-Knisja taw xhieda tajba ta’ Ġesu’. Imma anki f’din irridu naraw jekk hijiex cliche’ biss biex wieħed jiskuża lilu nnifsu, u allura ma jkunx qed jieħu xejn minn dak it-teżor li hu Ġesu’ Kristu jew hijiex għażla verament ġenwina. Continue reading ĠESU’ IVA, IL-KNISJA LE

Lest ir-restawr fuq ix-xbieha tar-Redentur fl-Isla

Is-Sibt 3 ta’ Marzu 2018, ser tiġi inawgurata mill-ġdid l-istatwa devota ta’ Ġesù Redentur, fil-Bażilika tal-Isla, wara x-xogħol ta’ restawr u konservazzjoni li sar. L-inawgurazzjoni, li tibda fil-5:30 p.m., ser tinkludi preżentazzjoni tax-xogħol li sar matul l-aħħar disa’ xhur ta’ ħidma intensiva.
Continue reading Lest ir-restawr fuq ix-xbieha tar-Redentur fl-Isla

11. Il-Liturġija tal-Ewkaristija: I. Il-preżentazzjoni tad-doni

11. Katekeżi dwar il-Quddiesa mill-Papa Franġisku. 28 ta’ Frar 2018.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Inkomplu bil-katekeżi fuq il-Quddiesa. Wara l-Liturġija tal-Kelma – li dwarha tkellimt fl-aħħar katekeżi – tiġi l-parti l-oħra kostituttiva tal-Quddiesa, li hi l-Liturġija tal-Ewkaristija. Fiha, permezz tas-sinjali mqaddsa, il-Knisja kontinwament tagħmel preżenti s-Sagrifiċċju tal-patt il-ġdid issiġillat minn Ġesù fuq l-altar tas-Salib (ara Konċilju Ekumeniku Vatikan II, Kostituzzjoni Sacrosanctum concilium, 47).

Continue reading 11. Il-Liturġija tal-Ewkaristija: I. Il-preżentazzjoni tad-doni

Is-Sirja “laboratorju tal-krudeltà”

Ittra lill-Poplu ta’ Alla li qed jibgħat l-Isqof ta’ Għawdex, Mons. Mario Grech, dwar it-traġedja li minnha għaddej il-poplu Sirjan.

Meta l-Ġnus Magħquda ddeskriviet il-gwerra li għaddejja bħalissa fis-Sirja, eżattament f’Ghouta Orjentali qrib Damasku, bħala “l-infern fid-dinja”, seta’ kien hawn min ħaseb li l-Ġnus Magħquda kienet qed tkabbarha żżejjed. Imma meta naraw ċerti xeni ta’ bumbardamenti u saħansitra attakki kimiċi fuq nies ċivili, ma nafx x’jibqgħalna ngħidu! L-għadd tal-feruti u mejtin dejjem jikber. Continue reading Is-Sirja “laboratorju tal-krudeltà”

Riflessjoni dwar il-Passjoni u l-Qawmien ta’ Kristu

Kitba ta’ Angelo Xuereb – Il-passjoni u l-mewt ta’ Kristu ma nistgħux nifirduhom minn ma’ xulxin. Hemm rabta kbira bejniethom.

Ċiklu ta’ mewt u ħajja
Fil-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’ Kristu naraw flimkien il-mewt u l-ħajja. Irrid infisser li għalkemm il-passjoni ta’ Kristu kienet kiefra, u l-mewt tiegħu kienet waħda vera, madankollu Kristu miet biex iqum. Huwa stess kien qal li se jħott it-tempju u wara tliet ijiem jerġa’ jibnih mill-ġdid. Continue reading Riflessjoni dwar il-Passjoni u l-Qawmien ta’ Kristu

L-Evanġelju tal-Erbgħa 28 ta’ Frar 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 20, 17-28

Ġesù jħabbar il-mewt u l-qawmien tiegħu u iktar minn hekk jgħid li dan se jkun frott ta’ tradiment. It-traduzzjoni maltija tħajjarna naqbżu dan id-dettall għax il-kelma tradiment ma tissemmiex, jissemma biss il-verb: se jingħata. Id-dixxipli ma joffru ebda rejazzjoni għal din l-aħbar; donnu lanqas jgħaddilhom min moħħhom li dan it-tradiment kien se jwettqu wieħed minnhom. Jew ma semgħux jew ma fehmux jew kienu aljenati wisq bi ħsibijiet oħra biex dak li kienq edjgħid Ġesù jidħol f’moħħhom. Nafu x’jiġifieri, għax aħna wkoll jiġrilna l-istess.
Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa 28 ta’ Frar 2018