L-Evanġelju tal-Ħamis, 1 ta’ Frar 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 6, 7-13

Kif fil-Missier bagħat lili hekk jiena nibgħat lilkom. Ġwanni, fl-Evanġelju tiegħu, jurina kif Ġesù jqabbel il-missjoni tal-appostli ma’ dik tiegħu. M’intomx tmorru minn rajkom bħalma jiena ma ġejtx minn rajja. Mibgħutin u mibgħutin b’għan speċifiku.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ħamis, 1 ta’ Frar 2018

Irħam jieħu n-nifs

Ġieli bħali tiltaqgħu ma’ persuni li donnhom irħam? Li l-emozzjonijiet tagħhom jissuppressawhom għal kollox? Li, aktar ma tipprova tinfetaħ għalihom, biex tħobbhom, aktar ma jagħtux kasek? Li issellmilhom minn qalbek u ma jsellmulekx lura? Li tkellimhom b’interess ġenwin u ma jkellmukx lura? Li tkun qalbek miftuħa magħhom u għalihom u lanqas ikollhom id-diċenza li jikkalkulawk? Is-suppervja ħbieb! Kemm hi kerha tabilħaqq! Continue reading Irħam jieħu n-nifs