L-Evanġelju tat-Tnejn 26 ta’ Frar 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 6, 36-38

Wara kontroversja sħiħa dwar l-osservanza tal-liġi f’ħafna mill-aspetti tal-ħajja, Ġesù joħroġ mill-qiegħ nett ta’ qalbu x-xewqa vera ta’ Alla. Ma kienetx xi ħaġa ġdida li qed jisimgħu. Alla, kemm-il darba minn fomm il-profeti, kien juri x-xewqa tiegħu x’inhi. Ġesù rrepetiha b’emfasi kbira. Alla, ma kulħadd iġibruħu l-istess, anke mal-ingrati u mal-midinbin.
Continue reading L-Evanġelju tat-Tnejn 26 ta’ Frar 2018